Napište, co hledáte

PĚT LET V NEJISTOTĚ? K PRODEJI NEMOVITOSTI SI RADĚJI PŘIZVĚTE INSPEKCI

Share

architectNový občanský zákoník přinesl významné změny v oblasti realitních transakcí. Jednou z nich je povinnost prodávajícího informovat kupující stranu o všech skutečnostech, jež se týkají stavu nemovitosti. Skryté vady pak kupující může reklamovat až po dobu pěti let od její koupě. V minulosti bylo přitom možné reklamaci uplatnit jen do šesti měsíců.

„Prodloužením lhůty byla výrazně posílena práva kupujícího. Prodávající straně však nový zákon ukládá mnohem větší zodpovědnost za stav nemovitosti,“ upozorňuje Ing. Pavel Štáf, člen představenstva Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Kupujícímu navíc změna dává do ruky poměrně účinnou zbraň, jak se z obchodu v průběhu pětileté lhůty vyvléci. „Může například dojít ke změně situace na trhu, jako v roce 2008, a ceny nemovitostí prudce klesnou,“ uvádí příklad Pavel Štáf. „Nový majitel pak logicky začne přemýšlet, jak z nevýhodné transakce vycouvat. Jeho šancí může být soudní spor s bývalým majitelem s tím, že nebyl předem o stavu nemovitosti dostatečně informován,“ dodává. Situace ale nemusí být tak dramatická, kupující si může koupi po čase jednoduše rozmyslet, či si vyhlédnout jinou nemovitost a obrátit se na soud se stejným argumentem.

Řešením, jak se po prodeji vyhnout těmto nepříjemnostem, reklamacím nebo dokonce soudnímu sporu, je provedení kvalitní inspekce nemovitosti. „Nechá-li prodávající vypracovat při koupi posudek a s jeho závěry seznámí kupujícího, může to významně zlepšit jeho postavení při případných sporech,“ domnívá se JUDr. Tomáš Hübner z advokátní kanceláře Hübner, Marek, Plewa, Vojáček. „Jen obtížně si potom lze představit úspěšnost námitek kupujícího, že byl prodávajícím nedostatečně informován o stavu nemovitosti, nebo že mu prodávající nějaké vady záměrně zatajil,“ doplňuje JUDr. Tomáš Hübner.

V současnosti je na českém trhu několik vůdčích firem, které se inspekcí nemovitostí zabývají, a které jsou sdruženy v profesní Asociaci inspektorů nemovitostí (AIN). Asociace za každého svého člena garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Zaručuje také patřičnou úroveň znalostí inspektora.

AIN hájí zájmy všech účastníků realitních transakcí. „Snažíme se přispívat k omezení počtu nespokojených kupujících i prodávajících. Naším cílem je kvalitní realitní trh, kdy ani jedna strana z účastníků není v nevýhodě či nepodstupuje nadměrná rizika,“ uzavírá Ing. Pavel Štáf.

Více informací naleznete na www.ain.cz.
O Asociaci inspektorů nemovitostí: Asociace inspektorů nemovitostí (AIN) sdružuje kvalifikované odborníky, kteří v České republice vykonávají inspekce nemovitostí. Jejím cílem je podporovat a zvyšovat kvalitu trhu na poli inspekcí nemovitostí, garantovat odbornost a nezávislost svých členů, prověřovat a zdokonalovat jejich znalosti.

Další článek