Napište, co hledáte

Minimální rozměry obytných místností

Share

Minimální plocha

Minimální rozměry a plochy obytných pokojů jsou dány ČSN 734301 – Obytné budovy.

  • Minimální plocha obytného pokoje 8 m2.

Pokud je byt pouze o jedinné místnosti musí být plocha min. 16 m2.

Článek 5.2.2.1. ČSN 734301

Minimální rozměry

  • Minimální šířka obývacího pokoje 3300 mm.
  • Minimální šířka dvoulůžkového pokoje 2400 mm.
  • Minimální šířka jednolůžkového pokoje 1950 mm.

Článek 5.2.2.3. ČSN 734301

Minimální plocha pokojů

Další minimální plochy jednotlivých pokojů jsou dány tabulkou 1 výše uvedené normy.
(údaje jsou v m2)

Obývací pokoj bez stolování

16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi
18 (22) u bytů s 3 a 4 obytnými místnostmi
20 (24) u bytů s více než 4 obytnými místnostmi

Obývací pokoj se stolováním

16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi
21 (24) u bytů s 3 a 4 obytnými místnostmi
24 (26) u bytů s více než 4 obytnými místnostmi

Obývací pokoj bez stolování s 1 lůžkem

16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi
20 (24) u bytů s 3 obytnými místnostmi

Obývací pokoj se stolováním s 1 lůžkem

18 (22) u bytů s 1 a 2 obytnými místnostmi

Ložnice s 1 lůžkem

8 (12)

Ložnice s 2 lůžky

12 (17)

Pozn: Údaje v závorkách udávají nejmenší doporučené plochy místností bytů pro těžce tělesně postižené Tabulka 1, ČSN 734301