Napište, co hledáte

Rodinný dům v Bukovince –

Share

titulkaPozemek se nachází na západním okraji zastavitelného území obce Bukovinka, v rozvojové ploše určené pro individuální bydlení a drobná řemesla. Z územního plánu vyplývá, že nová výstavba má být v souladu s vesnickým charakterem okolí. To znamená, že se vyžaduje šikmá, sedlová střecha.

Rovné střechy se zpravidla povolují pouze na dílčích objemech staveb, například garážích. Střešní krytina má být skládaná, neutrálních odstínů, nikoli červená. Užití plošné plechové krytiny se nepovoluje.

Koncept
Dům v krajině. Inspirace tradičním tvaroslovím, citlivé usazení na terén, kompozice hmot s ohledem na dálkové pohledy. Dvůr. Oddělením garáže vzniká intimní prostor dvora. Uvozuje vstup do domu a pocitově ochraňuje jeho nejbližší okolí. Vyvážená dispozice. jádrem domu je převýšený obytný prostor s přímým kontaktem s herní galerií v podkroví. Ložnice hostů a rodičů stranou dění.

Výměry
Zastavěná plocha: 180 m2
– Rodinný dům: 137 m2
– Garáž: 43 m2

Obestavěný prostor: 910 m3
– Rodinný dům: 800 m3
– Garáž: 110 m3

TEXT: ARCHANTI
FOTO: ARCHANTI
ZDROJ: ARCHANTI