Napište, co hledáte

Vila v Berouně – Petr Hájek Architekti

Share

01Objekt je navržen jako prostorová struktura – mřížka – složená z 24 krychlí. Každá krychle představuje samostatnou objemovou jednotku, které je podle potřeby určena funkce. Jednotlivé místnosti jsou definovány polohou a počtem obsazených polí v této pomyslné prostorové šachovnici. Do této abstraktní struktury je organizován provoz rodinného domu.

Čtvercová pole jsou podle potřeby vymezena pevnými nebo posuvnými stěnami. Tyto stěny respektují základní strukturu a jsou vkládány do rastru 3 x 3 m. Pole se od sebe neodlišují a jejich charakter je určen pouze jejich náplní. Vertikální propojení některých krychlí umožňuje lépe pozorovat a vnímat geometrickou strukturu vily. Stavba je řešena jako montovaný ocelový skelet s výplněmi z betonových panelů a skla.

 

TEXT: Petr Hájek Architekti
FOTO: Petr Hájek Architekti
ZDROJ: Petr Hájek Architekti