Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

KM Beta – spolehlivé řešení s dlouhou životností

Share

01Univerzální volbou pro širokou škálu typů objektů, tvarů střechy, okolních klimatických podmínek i pro specifické estetické požadavky je krytina KM BETA od společnosti KM Beta, a. s., největšího českého výrobce betonové krytiny, vápenopískových a pálených zdicích prvků.

Střešní tašky KM BETA se vyrábějí z přírodních materiálů, vyznačují se velkou odolností vůči nepříznivým venkovním podmínkám a jsou použitelné i pro šikmé střechy s opravdu nízkým sklonem (již od 12°).

Česká tradice

Společnost KM Beta, největší český výrobce betonové střešní krytiny, navazuje svým programem na dlouholetou tradici výroby betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Výrobní závody KM BETA na střešní krytinu vyrostly v letech 1982 (Bzenec-Přívoz) a 1988–1989 (Kyjov) v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými vysoce kvalitními písky, čímž je také dosaženo velmi vysoké kvality výrobků KM BETA.

Zatížení krovu

Jedním ze základních kritérií – zejména při obnově krytiny na starším krovu – je její váha. Větší zatížení by mohlo způsobit statické problémy krovu, ale i celé stavby. Pokud byla na původním krovu původně pálená taška, jistě nebude problém ani s krytinou KM BETA. Pevnost a další vlastnosti směsi, ze které se tašky KM BETA vyrábějí, totiž umožňují vyrábět střešní tašky větších rozměrů a s menší hmotností. Při deseti taškách na 1 m2 jde o zatížení krovu jen 42,5 kg na 1 m2, což je skutečně váha srovnatelná jak s jinými betonovými krytinami, tak s krytinou pálenou.

02

Spolehlivá i při nízkém sklonu a nepříznivých klimatických podmínkách

Při volbě střešní krytiny je třeba uvážit konkrétní specifika střechy, například její sklon. Některé krytiny se totiž pro příliš malý skon nehodí a hrozí zatékání. Krytina KM BETA je vhodná pro sklon střechy již od 12 až do 90°. I při nízkém sklonu spolehlivě ochrání Váš domov před nepřízní počasí.

To platí také pro různé klimatické poměry, například prudké vanutí, nadměrné množství srážek nebo oblast s náročnějšími sněhovými podmínkami, které jsou dalším faktorem při výběru střešní krytiny. I když se mnohé krytiny do horských podmínek nehodí, střecha KM BETA je tu jako doma. Bez problémů totiž odolá i vysokému zatížení sněhem nebo větrem. Důvodem je jednak mimořádná pevnost a jednak vysoká únosnost, která zdaleka přesahuje normou požadovaných 2 000 N. Norma předepisuje (pro typ tašek odpovídající krytině KM BETA) únosnost 2 000 N po 28 dnech. KM Beta dosahuje po 28 dnech hodnot 2 500 N a více. Pevnosti časem ještě rostou. Tyto vlastnosti a navíc vysoká mrazuvzdornost a nízká nasákavost prodlužují životnost krytiny KM BETA až na 100 let.

Střecha na dlouhá léta

Spolehlivost a zároveň životnost střechy lze prodloužit pravidelnou údržbou. Kontroly jsou důležité, protože při nich můžeme včas objevit případná poškození. A čím dříve je zjistíme, tím menší náklady potřebujeme k jejich odstranění. Neměli bychom přitom zapomínat, že střechu tvoří nejen základní tašky, ale i doplňky, jako například hřebenáče s větracími pásy, větrací a prostupové tašky, okapový systém, okrajové tašky, zábrany sesuvu sněhu, klempířské konstrukce a podobně. Dále je potřeba zkontrolovat jednotlivé zlomy střechy (úžlabí, nároží), kde dochází nejčastěji k poškození, případně chybám při realizaci střešního pláště, a také veškeré prostupy.

Častější je mechanické poškození tašek

Samotná krytina (betonová taška) praskne vlivem mrazu jen výjimečně, vyniká totiž vysokou mrazuvzdorností. Tato vlastnost, udávaná v cyklech, představuje schopnost materiálu odolávat (po nasycení vodou) účinkům střídavého zmrazování a rozmrazování. Podle technické normy by měla betonová krytina vydržet nejméně 25 cyklů. Betonové tašky KM BETA prochází tímto počtem zmrazovacích cyklů bez snížení pevnosti či neprosákavosti.

Častější je poškození mechanické, způsobené například neopatrným pohybem po střeše (stoupat je doporučeno jen na místa, kde leží taška na lati a je podepřená). Výměna poškozených střešních tašek je samozřejmě možná, ale je potřeba zejména u starších střech ověřit, zda je na trhu dostupný stejný typ tašek, v dostatečném množství a ve shodné povrchové úpravě jako ty původní.

Proti sněhu

Během zimního období hrozí poškození krytiny v důsledku sklouzávání sněhové pokrývky ze střechy. U nedostatečně upevněných střešních prvků nebo v případě absence sněhových zábran se některé prvky mohou ze střechy doslova vytrhnout a střešní plášť tak poškodit. Proto je třeba včas vyřešit případné neduhy střechy vytvořené například již při realizaci. Těmi jsou nejčastěji špatně umístěné protisněhové tašky nebo zábrany, neexistující ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu, absence přikotvení doplňků, atd.). Pojďme se na časté neduhy podívat podrobněji.

0304

Umístění protisněhových tašek, zábran a sněholamů

Protisněhová ochrana by měla být zohledněna již v projektu střechy v závislosti na jejím spádu, umístění stavby a místních zvyklostech. Konkrétní řešení vychází z příslušných norem a pravidel pro pokrývání střech předepsaných výrobcem krytiny. Správné rozmístění protisněhových tašek nebo protisněhových zábran a sněholamů je uvedeno v technické příručce (www.kmbeta.cz). Zde najdeme příslušné diagramy a schémata A až F. Nejmenší doporučený počet protisněhových tašek/zábran j je určen schématem A, kdy je protisněhová každá sedmá taška na střeše. Nejvyšší počet (dle schématu F) se týká sněhové oblasti s předpokládaným nejvyšším zatížením sněhem větším střešním sklonem, kdy je doporučováno zařadit do krytiny každou druhou protisněhovou tašku/zábranu. Zlepšit ochranu proti pádu sněhu ze střechy je možné použitím sněholamu, který ale musí být doplněn i protisněhovými taškami/zábranami.

05

Schéma A = každá 7. taška protisněhová; Schéma B = každá 6. taška protisněhová atd. až schéma F = každá 2. taška protisněhová. Jednotlivá schémata A – F najdete v technické příručce KM BETA.

Ochrana střešních oken a úžlabí proti sjíždějícímu sněhu

Úžlabí jsou, stejně jako atiky, vikýře, nadstavby a prostupy těles střechou, pro sesouvající se sníh překážkou. Tající a zpravidla i zmrzlý sníh, který sjíždí ze střechy, v úžlabí narazí na tašky v protější ploše a může tak zapříčinit jejich vážné poškození. Obdobně mohou být pro pohybující se sníh překážkou i střešní okna a prostupové tašky. V této souvislosti je třeba přihlédnout i k místním podmínkám a zkušenostem a zajistit, aby sníh na střeše odtával postupně. V první řadě je důležité, aby byla základní protisněhová ochrana provedena správně (především, aby byl ve střešní ploše umístěn vhodný počet protisněhových tašek nebo zábran, viz technickou příručku KM BETA). V dalším kroku lze tato opatření doplnit nad střešními okny a s ohledem na členitost i v ploše střechy, sněholamy.

Absence přikotvení doplňků

Přichycení tašek musí respektovat normy a pravidla pro pokrývání střech a hlavně sklon střechy. V běžných podmínkách se v ploše základní střešní tašky KM BETA nepřipevňují, je-li sklon střechy 12° až 45°. Při sklonu v rozmezí 45° až 60° se každá třetí taška připevní pozinkovaným vrutem/hřebíkem skrze otvor v tašce nebo příchytkou tašky. Při sklonu 60° až 90° již musí být připevněna každá taška.

Střecha však také odolává i silovému působení větru, proto vždy musí být zejména okrajové tašky přichyceny k laťování pozinkovanými vruty. Vítr však působí nepříznivě na všechny prvky střechy a bez ohledu na sklon tak musí být kromě okrajových tašek a hřebenáčů přikotveny i další tašky – pultové, úžlabní a lomené, nášlapné, kolektorové, anténní, odvětrávací i na odkouření. Dále pak všechny tašky na okrajích střechy (u okapu, hřebene, na nárožích a v úžlabí a kolem všech prostupů – komín, střešní okno, atd.), a to buď příchytkou tašky, která je součástí střešního systému KM BETA, nebo vrutem (hřebíkem).

Staletá výdrž i pro doplňky

Snadnější údržbu vyžadují a celkově odolnější řešení představují celobetonové doplňkové tašky KM BETA, které postupně vytlačují obvyklé plastové. Jejich životnost je totiž několikanásobně delší a odpovídá životnosti základní krytiny (až 100 let). Navíc na ně platí třicetiletá záruka, stejně jako na základní tašky, a jsou s nimi také barevně zcela jednotné.

V sortimentu KM Beta najdeme betonovou odvětrací tašku – originální celobetonový prvek pro odvětrání kanalizačních stoupaček, kuchyní, koupelen a WC, případně nezateplených částí střech. Betonová taška anténní v sobě spojuje dvě části – základní celobetonovou tašku a krycí kloubovou část z hliníku s barevnou povrchovou úpravou. Taška slouží k řešení prostupu trubky skrz střešní plášť (anténa, satelit, bezdrátový internet apod.).

Na letošní sezónu připravila KM Beta dvě novinky. Celobetonová taška kabelových prostupů slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení elektrických a datových kabelů přes střešní plášť. Celobetonová taška hadicových prostupů je zase určena pro vedení izolovaného potrubí solárních kolektorů ve střeše. Doplňky z betonu se vyznačují mnohem větší pevností, odolností a dlouhou životností. Na rozdíl od běžných plastových jsou stálobarevné a odolávají náročnějším klimatickým podmínkám.

0607

Bohatý sortiment okrasných prvků

Okrasné střešní prvky jsou oblíbené zejména v individuální venkovské výstavbě. Zvýrazní a zkrášlí střechu s krytinou KM Beta. Dle vkusu si lze vybrat buď hřebenové okrasné prvky, nebo ozdobné koncové hřebenáče (motivy vítr a lev), případně i tvarované hřebenové ucpávky (motivy hrozen a slunce).

Hřebenové prvky jsou v nabídce v celkem pěti atraktivních barevných provedeních – cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá. Ozdobné hřebenové ucpávky a koncové hřebenáče nabízí společnost KM Beta v cihlové, višňové, hnědé a černé, případně v šedé barvě, na přání i v dalších, méně obvyklých odstínech. Všechny tyto prvky ladí s krytinou KM BETA vyráběnou v celkem sedmi atraktivních barvách (cihlová, višňová, hnědá, černá u krytiny KMB HODONKA, u krytiny KMB BETA navíc šedá, zelená a případně i modrá). Podle vkusu si lze vybírat buď lesklý vzhled (Briliant) nebo matný (Elegant) vzhled střechy. Specialitou je dvoubarevná varianta Efekt, kombinující višňovou a černou, ekonomickou volbou je Standard, probarvený beton bez povrchové úpravy.

Moderní vila i chalupa v horách, rekonstrukce i novostavba

Vlastnosti střešní krytiny KM BETA i konkrétní tvary typů KMB BETA i KMB HODONKA předurčují tento materiál pro širokou škálu realizací od moderní architektury přes klasické rodinné domky, bytové domy a veřejné stavby až ke stylovým srubům, chatám, chalupám a případně i historickým objektům. Krytina KM BETA je vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce střech. Pokud je nosná konstrukce bez závad, mohou být tašky KM BETA bez problémů pokládány i na stávající laťování. Pokládka střešní krytiny KM BETA patří, v porovnání s jinými typy krytin, k těm nejjednodušším. Při respektování základních pravidel z technické příručky (viz www.kmbeta.cz) může krytinu kvalitně položit v podstatě i laik.

Nejen střešní krytina

Střešní krytinu můžete výhodně objednat spolu s dalšími materiály – například zdicím systémem, stropy nebo omítkami. I tyto materiály totiž společnost KM Beta nabízí. Klasikou je pálený cihelný zdicí systém PROFIBLOK, pro výstavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů je určen osvědčený systém vícevrstvých konstrukcí KMB SENDWIX se základem v podobě vápenopískového zdiva. Ucelená nabídka keramických stropních konstrukcí se skrývá pod značkou PROFIDECK. Stropy lze v rámci systému PROFIDECK řešit buď s využitím stropních vložek HURDIS nebo stropních nosníků HODO a stropních vložek MIAKO. Všechny tyto prvky vyrábí Cihelna Hodonín, závod s více než 150letou tradicí.

Novinkou v nabídce KM Beta jsou maltové a omítkové směsi. Výrobky značky PROFIMIX vyrábí nový, nedávno dokončený výrobní závod na Hodonínsku. Portfolio zahrnuje zdicí malty a lepicí hmoty pro veškeré stavební materiály, dále cementové potěry, stěrkovací hmoty, jádrové a štukové omítky a tepelně izolační malty a omítky. Materiály PROFIMIX splňují přísné evropské normy a navíc vynikají dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.

Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

TEXT: TZ KM Beta
FOTO: KM Beta

Čtěte dále