Napište, co hledáte

Principy a zákonitosti návrhů interiéru

Share

05Tak jako uměle vytvořené prostředí má silný vliv na život a pocity člověka, je dokázaná zpětná vazba, v které lidské potřeby a nároky jsou rozhodujícím faktorem při tvoření prostoru pro člověka. Tvorba architektonického prostředí je podmíněna nejrůznorodějším faktorům, které však v propojení mezi sebou nejsou rovnocenné a ne vždy je můžeme vytrhnout z kontextu jejich působení.

 

 

 

Za základní faktory, které podmiňují, určují a formují obytné a pracovní prostředí považujeme:

  • Přírodně-materiální vycházející ze života prostředí (klima, topografie, materiály)
  • Funkčně-provozní
  • Fyziologicko-psychologické (fyziologické procesy, psychologie vnímání, antropometrie)
  • Sociálně-ekonomické (životní úroveň, struktura hospodářství, technika apod.)

06Architekt tvoří pro člověka, a proto uplatnění psychologie v jeho tvorbě se objektivně prolíná s otázkami formy, konstrukce, ekonomie, sociologie apod.

Při hodnocení interiéru jeho uživateli sehrává významnou úlohu délka pobytu v něm, teda doba vnímání. Pro interiéry s krátkodobým pobytem je víc rozhodující prostorové působení interiéru jako celku. U interiérů, které jsou určeny pro dlouhodobý pobyt jedince, nabývají velkého významu i ty nejmenší detaily.

Velký význam má detailní řešení a design veškerých architektonických prvků, které se v prostoru interiéru vyskytují (okna, dveře, podlaha, schodiště a podobně) nazýváme společným názvem stavební interiér.

Nábytek tvoří jednu z nejdůležitějších součástí interiéru, a to jak (volný) – mobiliář, tak i nábytek vestavěný. V běžných interiérech (byt, rodinný dům, kancelář) bývá nábytek tou nejdůležitější složkou interiéru.

Významnou součástí interiéru jsou osvětlovací tělesa i doplňky. K doplňkům zahrnujeme nejrůznější větší, nebo i vcelku malé předměty, které dotvářejí interiér a jejich účel může být praktický, nebo čistě estetický (textil, váza, telefon, počítač..). Dotvoření interiéru zelení se obyčejně též zahrnuje k doplňkům interiéru.

Mimořádnou pozici v interiéru mají umělecké předměty, obrazy a plastiky.  

TEXT: redakce OH
FOTO: bloodandchampagne.com
ZDROJ: DOC.ING. AKAD.ARCH. IVAN PETELEN, PHD; ING.ARH. PETER DANIEL, PHD; PROF.ING.ARCH PETER HAVAŠ, PHD