Napište, co hledáte

Proč rekonstruovat?

Share

architectDo rekonstrukce se můžeme pustit ze dvou důvodů. Protože chceme mít nové a moderní bydlení, nebo potřebujeme zvětšit či zlepšit funkci nemovitosti. V tom prvním případě se většina našich úprav bude pravděpodobně točit kolem vybírání nových zařizovacích předmětů, trendových doplňků nebo nábytku či volby správného odstínu podlahy, obkladů a dlažeb. I u těchto estetických úprav bychom se měli obrátit na odborníky a to buď architekty nebo bytové designéry. Podrobně popsat náš cíl, finanční možnosti, představu i požadavky.

V tom druhém případě se budou práce týkat především stavebních úprav, které povedou ke zlepšení nebo rozšíření nemovitosti. Od toho se bude odvíjet i výše nákladů které budou potřeba při těchto složitějších úpravách. Nicméně oba tyto důvody rekonstrukce se navzájem prolínají a z toho důvodu je potřeba najít vhodný kompromis.

Co nám rekonstrukce přinese?

Ať už je důvod rekonstrukci jakýkoli, měl by vždy vést k zvýšení kvality vlastního bydlení. Je třeba dobře uvážit, co všechno se má rekonstruovat a jaké požadavky mají být splněny. Každá dodatečná změna během rekonstrukce bude stát další finanční výdaje i časovou ztrátu, s kterou projekt ani kalkulace nepočítala. Musí se zvážit, kde v průběhu realizace bude nájemník bydlet. S tím může být spojena rozvaha o rozsahu rekonstrukce, době jejího trvání, výši investice a postupu provedení.

Kdo rekonstrukci řídí?

Je několik variant jak rekonstrukci provést – svépomocí, to však přináší hojná nebezpečí od poranění až po neprofesionální výsledek, nebo s pomocí řemeslníků. Vyšší náklady ale vyváří kvalita i rychlost provedených prací. Není od věci nechat si zpracovat návrh od architekta a jeho následné zadání stavební firmě. Nápomocna v tomto případě může být Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Ohlášení na stavebním úřadě

Ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, je nutné v případě zásahů do nosných konstrukcí pak i zajištění statického posudku a stavebního povolení.  

Další článek