Napište, co hledáte

Současnost a perspektivy výstavby dřevěných montovaných nízkoenergetických domů v České republice

Share

JUBILEUM Plzen 010714 34-retus CMYK cJe potěšující, že i přes pokles ekonomiky, vyjádřený indexem meziroční výkonnosti jednotlivých odvětví, má zájem investorů o dřevěný nízkoenergetický nebo srubový dům rostoucí tendenci. I když z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek meziročně mezi lety 2012 a 2013 pokleslo o 8,3 % a v počtu všech dokončených bytů v rodinných domech byl meziroční index ještě smutnější, protože vykázal pokles o více než 11 %, segment dřevostaveb, z pohledu počtu realizovaných rodinných domů, od poloviny devadesátých let kontinuálně roste. Podle dostupných údajů bylo v roce 1997 v České republice dokončeno pouze 87 rodinných domů na bázi dřeva a v roce 2013 jich bylo již kolem 1 300.

V roce 2013 byla v České republice dokončena výstavba celkem cca 15 000 nových rodinných domů realizovaných všemi stavebními technologiemi. Z tohoto počtu bylo s využitím technologie výstavby na bázi dřeva (dřevostaveb) postaveno již 1 285 rodinných domů, což znamená, že podíl dřevostaveb na našem trhu dosahuje již osmi a půl procenta.

Dokončené rodinné domy v ČR v jednotlivých letech vč. podílu dřevostaveb

 

Rodinné domy dokončené v ČR celkem

(Všechny stavební technologie)

Rodinné domy dokončené v ČR (Technologie dřevostavby)

Podíl dřevostaveb na trhu RD v ČR

 Rok

(v ks)

(v ks)

(v %)

2008

19 211

1 008

5,25

2009

18 778

1 195

6,36

2010

19 382

1 332

6,87

2011

17 025

1 465

8,61

2012

17 100

1 699

9,94

2013

15 013

1 285

8,56

Zdroj: ČSÚ, ÚRS, ADMD

Úspěch dřevostaveb, jako stavební technologie a zájem o ně má více důvodů. Jedním z nich je změna myšlení a postojů zákazníků. Skepse široké veřejnosti k této technologii z 90. let minulého století, která byla způsobena hlavně neznalostí výhod dřevostaveb a „konzervativním“ myšlením investorů (obava z něčeho nového, neprověřeného), je minulostí.

Pozitivní vnímání dřevostaveb z pohledu potencionálních zájemců o nový dům roste. Zákazníci, většinou se jedná o mladou generaci ve věku 30 – 40 let, kteří si už pořídili svůj dřevěný montovaný dům, oceňují hlavně tyto čtyři prokazatelné vlastnosti resp. výhody dřevostaveb:

  1. Výbornou kvalitu (dřevostavby jsou většinou vyráběny v moderních krytých halách bez negativních povětrnostních vlivů kvalifikovanými pracovníky).
  2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti (téměř všechny domy se dnes již staví v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu).
  3. Rychlost výstavby (od jednoho týdne po jeden měsíc, podle stupně dokončení domu).
  4. Příznivý poměr ceny a kvality a výhodné podmínky financování (např. hypotékou u České spořitelny, Hypoteční banky apod.).

Garantovaná kvalita jakékoliv stavby je pro většinu investorů rozhodující. V tomto parametru jsou certifikovány a permanentně přezkušovány všichni výrobci – členové Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), pro které je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK), udělovaného Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha, nezbytnou podmínkou členství v Asociaci. Kromě toho mají někteří výrobci dřevostaveb, působící na českém trhu, ještě další mezinárodní atesty (např.RAL,CE apod.), které jim umožňují realizovat svoji produkci na náročných evropských trzích.

Jedním z dalších důvodů vzrůstající obliby dřevostaveb u nás jsou pozitivní reference lidí, kteří si dřevostavbu již pořídili a své zkušenosti a pocity z kvalitního bydlení v kvalitní dřevostavbě předávají dál. Také z hlediska použitých nových moderních materiálů, skladeb konstrukcí, technologie výroby a způsobu montáže jde tento segment výstavby dynamicky dopředu.

Renomovaní výrobci dřevostaveb disponují všemi potřebnými zkouškami a certifikacemi včetně zahraničních. Certifikáty jsou vystavovány poté, co firma resp. konstrukce vyhoví řadě zkoušek (požární odolnost, zvukově izolační a kročejové parametry, prostup tepla obvodovou stěnou a stropem atd.) K nezávadnosti vnitřního prostředí přispívají také moderní systémy řízeného větrání s rekuperací a k úsporám energií vedou technologie teplovzdušného vytápění, instalace solárních a nebo fotovoltaických panelů. Stéle častěji jsou využívány různé systémy tepelných čerpadel. V poslední době se začínají objevovat tzv. systémy inteligentního řízení objektů. Z hlediska materiálů jsou u nás v poslední době stále častěji využívány dřevovláknité izolační materiály a to zejména lidmi s citlivějším vnímáním k životnímu prostředí. Používají se zejména v konstrukcích stěn, stropů a střech. Izolační materiály na bází dřeva se v moderních dřevostavbách objevují hlavně v tzv. difuzně otevřených konstrukcích. K dispozici jsou i propracované fasádní systémy. Dalším méně rozšířeným využitím je využití dřevovláknité izolace jako izolace do podlah, kde přispívá ke snížení přenosu hluku.

Tepelně izolačními vlastnostmi jsou izolační materiály na bází dřeva srovnatelné s izolacemi na jiných bázích, cenově se však jedná o dražší alternativu. Základním rozdílem mezi běžnou izolací a dřevovláknitou izolací je její lepší tepelná kapacita. U dřevovláknité izolace je zhruba třikrát větší a proto, zejména v podstřešních prostorech, může významně přispívat k tepelné stabilitě. Tepelně izolační vlastnosti dřevostaveb hrají a v budoucnu budou hrát stále větší roli, protože ceny energií rostou. Pro majitele dřevostavby to má efekt nejenom v úspoře nákladů na vytápění, ale také, díky menší tloušťce obvodových stěn, v lepším využití zastavěné plochy, protože obytná resp. užitná plocha domu je u dřevostavby o deset i více procent větší oproti jiným tzv. tradičním stavebním technologiím, kde je tloušťka obvodových stěn, při srovnatelných tepelně izolačních parametrech, větší.

Nulové, pasivní a nízkoenergetické domy jsou všechno stavby, na které se vztahují přísná pravidla měrné spotřeby tepla. Nejběžnější jsou v dnešní době nízkoenergetické domy s měrnou potřebou tepla na vytápění menší než 50 kWh/ m²/rok. Za pasivní dům je považován takový, který má spotřebu energie na vytápění nižší než 15 kWh/m²/rok. Nulové domy jsou energeticky soběstačné. Jejich spotřeba je pod 5 kWh/m²/rok. Pro získání představy, o jak velké možné úspory nákladů na vytápění se jedná, je třeba říci, že starší, zejména zděné a ještě nezateplené stavby, navrhované podle běžných požadavků tepelně technické normy dosahují obvykle hodnoty až 180 kWh/ m²/rok.

Hlavním pravidlem nízkoenergetických staveb je zabránění úniku tepla zejména kvalitní izolací a dobře těsnícími okny. Důležitá je mimo jiné také rekuperace, neboli zpětné využití odpadního tepla, spočívající ve vedení teplého vnitřního vzduchu společně s chladným venkovním přes rekuperační zařízení, kde si teplý a studený vzduch přes plochu tělesa v zásobníku tepla vyměňují svoji teplotu – vnitřní vzduch ohřívá venkovní. Rekuperátory mohou ušetřit až 90 % tepla, které bychom spotřebovali při běžném ohřevu studeného vzduchu topením.

U moderních pasivních dřevostaveb, u nichž se spotřeba tepla pohybuje kolem 10 – 15 kWh/m2/rok a s využitím účinného řízeného větrání s rekuperací nebo teplovzdušného vytápění, činí roční náklady na vytápění kolem 2 500,- Kč.

Pro většinu mladých lidí, kteří mají potřebu rychle se osamostatnit a bydlet co nejdříve ve svém „domečku“ nebo u těch, kteří se věnují rozvoji své profesní kariéry, rodině, sportu, zálibám apod. a nemají čas ani chuť trávit každý víkend po dobu dvou let na stavbě, je rychlost výstavby dřevostaveb to, co je k rozhodnutí o této technologii přesvědčilo. Ve většině případů je dům postaven v řádu týdnů po dokončení základové desky. Rychlost výstavby dřevostaveb bohužel výrazně brzdí stále ještě komplikované a zdlouhavé stavební řízení a obstrukce některých stavebních úřadů. Jedním z cílů ADMD je dosáhnout zlepšení i v této oblasti.

Většina potencionálních stavebníků, kteří si chtějí pořídit novou dřevostavbu, zpravidla neposuzuje na prvním místě technické nebo tepelně izolační parametry konstrukce, ale hlavním rozhodovacím kritériem, zejména v posledních dvou až třech letech, je cena domu. Téměř všichni naši výrobci dřevostaveb nabízí kromě svých standardních domů také velmi levné domy, které sice mají jednodušší dispozici, ale dají se pořídit v ceně do dvou milionů korun. Pozor však na to, aby se příliš nízká cena domu, která je většinou možná pouze ve vazbě na špatnou kvalitu vstupních materiálů, poddimenzované nosné konstrukce, nevyjasněných detailů a nekompetentní montáže, pro zákazníky nestala hlavním nebo dokonce jediným kritériem pro koupi. Nový dům je investice na mnoho desetiletí a poměr ceny a kvality by měl být každopádně v relaci. Levné domy (jakékoliv), stejně tak jako levné salámy, paštiky nebo cokoliv jiného, jsou většinou nekvalitní. Levnou a nekvalitní paštiku za pět korun můžete vyhodit, pokud vám nebude chutnat, ale když si necháte postavit levný a nekvalitní dům od nerenomované (neprověřené, garážové) firmy, budete mít starosti a budete si své rozhodnutí dlouho vyčítat. Zde bych chtěl zájemce o novou dřevostavbu upozornit na to, že cena a kvalita musí být v odpovídající relaci. U firem, které jsou sdruženy v Asociaci dodavatelů montovaných domů (ADMD), je kvalita kontinuálně auditována a proto doporučuji potencionálním investorům, aby se obraceli prioritně na tyto firmy. Věřím, že trh a aktivní zaměření a působení členů ADMD na kvalitu svých dřevostaveb a důraz na spokojenost zákazníka přesvědčí potencionální investory, jakou cestou se mají vydat. Každému, kdo si chce pořídit svůj nový dům a rozhodne se pro dřevostavbu doporučuji, aby se pečlivě seznámil s referencemi a ověřil si historii, zázemí a celkovou kvalitu firmy, u které si dům chce objednat. V tomto směru dělá ADMD bezplatné poradenství. Pokud bude chtít jakýkoliv potencionální investor získat informace, může se na Asociaci dodavatelů montovaných domů obrátit. Z hlediska technických parametrů je vhodné si před podpisem smlouvy o dílo zjistit resp. ověřit alespoň tepelně izolační vlastnosti obvodové stěny, kde dnešní standard je kolem 12 – 16 W/m2.K a také energetickou náročnost resp. výpočtovou spotřebu tepla na vytápění, která by u moderních nízkoenergetických domů neměla být horší (vyšší) než 30 – 40 kWh/m2.rok (u pasivních domů je to max. 15 kWh/m2.rok).

28 admd-logo-600Zajistit zákazníkovi kvalitu v celém procesu realizace dřevostavby je již řadu let cílem Asociace dodavatelů montovaných domů, jejíž sídlo je v Brně na Bauerově ulici 10 (vedle brány č. 9A BVV) v areálu Národního stavebního centra EDEN 3000. Zde si mohou zájemci o kvalitní dřevostavbu prohlédnout vzorové domy několika osvědčených výrobců. Prostory brněnského Stavebního centra jsou otevřeny denně od 10 do 18 hodin a v každém vzorovém domě jsou na setkání s Vámi připraveni zkušení stavební poradci.

Ing. Vratislav Blaha, CSc.,
předseda Asociace dodavatelů montovaných domů
www.admd.cz