Napište, co hledáte

Příprava projektu – PPR

Share

 

Standard profesních výkonů 

1.1. Výkonová fáze I

Přípravné práce [PPR] – provedení profesních výkonů pro přípravu zakázky. V případě, že klient odstoupí od zpracování dalších fází, musí uhradit min. 2 % z vynaložených nákladů a doložené vedlejší náklady.

1.1.1. základní výkony

analýza zakázky architektem/inženýrem (technikem)
předběžná analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) a prověření a posouzení vhodnosti staveniště pro sledovaný účel
specifikace potřebných podkladů a průzkumů prováděných specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
předběžné vymezení a upřesnění potřebných projektových prací a speciálních profesí architektem/inženýrem (technikem) a určení rozsahu těchto prací
shrnutí a závěry, odsouhlasení dalšího postupu/uzavření smlouvy

1.1.2. zvláštní výkony

sestavení funkčního a prostorového programu stavby a vypracování podrobnějšího harmonogramu architektem/inženýrem (technikem)
podrobnější analýza stavu staveniště a jeho okolí architektem/inženýrem (technikem) s přihlédnutím k následujícím výkonovým fázím
provedení části nezbytných předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem) z klientova pověření
obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům/parcelám, popřípadě stavbě/ stavbám na nich architektem/inženýrem (technikem)

1.1.3. součinnost klienta

při zadávání zakázky
při prověření stavu staveniště a jeho okolí
při vymezení části nezbytných předběžných průzkumů
při předání veškerých nezbytných vstupních podkladů klientem architektovi/inženýrovi (technikovi)
při shrnutí a potvrzení závěrů a odsouhlasení dalšího zpracování návrhu/studie stavby

 (Zdroj: Honorářový řád ČKA)

Předchozí článek