mcafee krypto börse in bitcoin investieren comdirect kryptowährung charts live größte kryptowährung der welt token kryptowährung wikipedia wie erschafft man eine kryptowährung
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

REKONSTRUKCE – KROK ZA KROKEM V. – stavební povolení, ohlášení stavby

Share

9cb1f9046f785f7456c113ddd174b1ff.800x600Přinášíme vám další část seriálu „REKONSTRUKCE – KROK ZA KROKEM“. Tentokrát se zaměříme na formální přípravu celé realizace.

Již jsme ve stavu, že máme vybraného dodavatele a víme co a jak chceme dělat. Teď nám tedy zbývá uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit potřebné formální kroky.

Začnete tedy potřebnými formalitami a podíváme se na části stavebního zákona, které se rekonstrukcí mohou týkat. Nebudeme sem kopírovat části zákona, ale spíše se pokusíme lidsky popsat kdy je co nutné.

Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nemění vzhled stavby (což u většiny rekonstrukcí interiéru není), nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. To znamená že se z bytového prostoru nestává nebytový nebo obráceně, nezasahujeme do nosných konstrukcí (ale můžeme měnit dispozice bytu) a neprovádíme změny, které mohou ovlivnit požární bezpečnost, což můžou být například také různé otvory ve větracích šachtách atd.

Stavební ohlášení budete potřebovat v případě změn, které opět nemění vzhled stavby, nezasahují do nosných konstrukcí, ale dochází ke změně účelu stavby nebo nebo změny mohou ovlivnit požární bezpečnost. Zde doporučujeme být raději opatrnější a pokud si nejste opravdu na 120% jisti, že požární bezpečnost neovlivníte, tak se raději poraďte s odborníkem, nebo se zajděte zeptat na stavební úřad. Vyhnete se tak případným problémům v budoucnosti, protože kdyby se náhodu něco stalo, může Vám to způsobit hodně problémů s velkým finančním dopadem.

No a stavební povolení bude nutné v případě, že měníte vzhled stavby (změna rozmístění nebo zvětšení oken) a hlavně v případech, kdy dochází k zásahu do nosných konstrukcí. Zde také doporučujeme konzultaci s odborníkem a pokud opět existuje jakákoliv pochybnost, tak doporučujeme si obstarat statický posudek, který potvrdí, že změnami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí. V opačném případě se stavebnímu povolení nevyhnete a bude nutné si připravit všechny potřebné doklady a to včetně projektové dokumentace, což už bývá běh na delší trať.

0x600Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že ne všechny stavební úřady rozhodují stejně a co projde u jednoho bez ohlášení u druhého projít nemusí. Takže pokud si nejste opravdu jisti, nespoléhejte na radu kamaráda nebo známého, že jeho úřad nic nechtěl a raději si to ověřte sami, ve Vašem případě to bohužel může být jiné.

Další specifikum je pokud plánujete rekonstruovat družstevní byt, jehož majitelem je fyzicky družstvo. V tomto případě si musíte vyžádat souhlas. Forma souhlasu není předepsána, pokud si to družstvo neupravuje samo ve svých stanovách, takže vždy je nejjednodušší se dotázat předsedy, který by Vám měl říci co a jak.

No a teď již nezbývá než uzavřít s dodavatelem smlouvu, typicky se používá Smlouva o dílo. Buď má dodavatel vlastní vzor nebo je jich mnoho na internetu. Vždy je dobré si ji detailně projít a zaměřit se na podmínky dodání, rozpočet, penále, termíny, součinnost atd. Pokud se domlouváte takzvaně per huba s nějakým známým, je dobré si dopředu domluvit alespoň rámcové podmínky realizace. Například co stane v případě problémů, kdy může dojít třeba ke znehodnocení materiálu nebo výrobků, kdo bude platit náhradu, jaké jsou vlastně záruky, atd.

Připomínáme adresu redakce pro Vaše dotazy: rekonstrukce@ownhome.cz  

Odborná konzultace:
Zdeněk Nový
Vedoucí klientských služeb
www.svetinterieru.cz