kryptowährung bitcoin kaufen g20 gipfel 2021 keine regularien kryptowährungen trading signale kryptowährungen kostenlos warum ist kryptowährung und auch blockchain heute wichtig
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

Státní fond rozvoje bydlení bude mít v příštím roce 1,02 miliardy korun na programy pro bydlení. Od října 2013 budou navíc programy SFRB ještě výhodnější!

Share

projectionVláda schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložil ministr pro místní rozvoj, Mgr. František Lukl, MPA. Fond tak bude mít k dispozici 1,02 miliardy korun na programy pro podporu bydlení.

Návrh rozpočtu Fondu pro rok 2014 i střednědobý výhled na další dva roky respektuje stav státního rozpočtu, ze kterého nemohly být uvolněny žádné finanční prostředky v podobě dotací pro SFRB. Fond bude veškeré programy poskytovat z vlastních aktiv.

„Díky tomu, že jsme přešli na návratné formy podpory, bude poskytovaná pomoc zajištěna trvale a pro více zájemců, přestože máme vstupní „kapitál“ zatím nižší než je potřeba. Věřím, že v dalším období získáme také evropské zdroje přímo pro oblast bydlení. Nesmíme zapomenout, že podpora bydlení má významný podíl na tvorbě HDP, je důležitým prorůstovým opatřením, protože 1 mld. Kč investovaná do bydlení přináší 1.000 pracovních míst. Z jedné investované miliardy v oblasti bydlení se státnímu rozpočtu vrací 200 milionů korun. Podpora bydlení znamená podporu stavebnictví a to je stěžejním motorem ekonomiky“, říká k návrhu rozpočtu SFRB ministr pro místní rozvoj a předseda Výboru SFRB, Mgr. František Lukl, MPA.

Nosným programem SFRB bude i v dalších letech program PANEL 2013+, na opravy a modernizace bytových domů, a to v plánované výši 700 mil. Kč. Dalším programem podle Koncepce bydlení do roku 2020 je podpora výstavby nájemních bytů, předně pro seniory, sociálně či zdravotně znevýhodněné skupiny lidí, na tento program plánuje Fond uvolnit 300 milionů korun. V rámci rozpočtu se také počítá s poskytováním tradičních úvěrů na opravy a modernizace bytových domů pro obce. V rozpočtu je vytvořena také základní rezerva ve výši 20 milionů korun na případně řešení následků povodní. Novinkou v rozpočtu SFRB pro rok 2013 je cca 288 milionů korun z evropských fondů, které prostřednictvím Holdingového fondu SFRB budou poskytnuty v Programu JESSICA (celkem 609 milionů korun do roku 2015). Tento program doplní Panel 2013+, zatím v pilotním otestování pro města s IPRM zónami.

UPOZORNĚNÍ: OD ŘÍJNA BUDOU ÚVĚRY SFRB JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ – REFERENČNÍ SAZBA EU OD 1. ŘÍJNA 2013 BUDE PRO ČR 0,75% p.a.

Všechny programy Fondu se soustředí na revolvingové nástroje, díky kterým, i přes nižší aktiva, zajistí SFRB podporu i v budoucnosti, neboť splácené peníze budou opětovně voženy do programů pro další zájemce. Programy Fondu mají několik hlavních výhod a těmi jsou – především nízká úroková sazba, která se pohybuje již od výše referenční sazby EU – aktuálně 0,88% p.a., a její fixace po celou dobu splácení, která je možná až na 30 let. Programy Fondu jsou poskytovány zcela zdarma a bez poplatků je také možnost odložení splácení až o 2 roky.

Pozn.:
Z dotačních programů jsou zachovány stále výplaty úrokových dotací z předchozích smluv z programu Panel, který bude postupně čerpán až do roku 2026 a také dotace v úvěrech pro mladé, tzv. „Úvěr 300“, kdy za každé narozené dítě je snížena jistina o 30.000 Kč. I tato forma dotace je kryta z aktiv SFRB. V loňském roce SFRB hospodařil se ziskem 500 milionů korun. Příjmy SFRB, který hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů EU, v loňském roce dosáhly 1,7 miliardy korun, výdaje činily 1,2 miliardy korun. Příjmy oproti plánu narostly hlavně díky tomu, že fond dostal z evropských fondů 600 milionů korun na nový program Jessica.

(Jana Marešová, maresova.jana@sfrb.cz)