Napište, co hledáte

Dům v oboře – Huť architektury Martin Rajniš

Share

01Krajina u obce Železná v Českém lese je nádherná. Klient spolu s přáteli zde mají rozsáhlou oboru se stovkami zvířat. Jeho vášní je i lov. Pozemek na okraji obce již mimo kontakt s domy v obci se sklání k jihovýchodu. Stavba jednogeneračního domu má výjimečně krásnou vyhlídku do majestátní scenérie luk, lesů, jezera a hor. To především ovlivnilo základní tvar – výseč mezikruží. Je vždy velkým přínosem pro obytný dům, když nejlepší pohledy jsou jižním směrem. Potom je možné dům otevřít rozsáhlým proskleným průčelím, které je však třeba řízeně stínit. Na severní straně je dvojice kamenných zdí.

Prvá je opěrná a druhá je součástí domu. Opěrné pilíře vydělují malé zahrádky, na které jsou z interiéru situována menší okna. V každé zahrádce bude strom a kamenná zeď bude popnuta zelení. Dům tak naplňuje jeden ze zenových principů, kdy se pobyt v interiéru odehrává mezi „malým světem“ (zahrádka na severu) a „velkým světem“ (dalekými výhledy na jih) přes oboru k lesům a horám lemujících obzor.

Klientovým přáním bylo postavit dřevěný dům. Navrhli jsme stavbu užívající systém „baloon framing“ – dřevěné prostorové rámy, se kterými již máme zkušenosti. Ve fázi dílenské dokumentace jsme úzce spolupracovali s firmou Kasper, která je i dodavatelem dřevěných konstrukcí. Dispoziční koncept je velmi jednoduchý. Prostory jsou řazeny v přízemním dispozičním dvojtraktu po obou stranách dvoupatrového obytného prostoru. Ve východním křídle pro rodiče je navržena rozměrná ložnice, propojená s koupelnou. Západní křídlo tvoří klasický tandem dvou ložnic s koupelnou mezi nimi.

V horní úrovni obytného prostoru s vyhlídkami na stáda zvěře v oboře, má klient vystaveny své lovecké trofeje, které jsou v našich poměrech jen výjimečně k vidění. Vstup od severu je navržen přes servisní blok, předsazený před vnější obvodovou zeď a prosklenou halu, tvořící propojovací můstek. Boky a celé jižní průčelí je lemováno stíněnou terasou. Součástí stínění je skleněná pergola. Tím se dřevěné konstrukce ochrání před povětrností, i přesto že horský modřín, pečlivě vybraný klientem, zajišťuje poměrně vysokou odolnost. Ve východním křídle jsou pod terasou a částí domu servisní prostory.

Dům v Železné je koncipován na zásadách přirozené architektury:

  • jsou užity přírodní materiály (dřevo, kámen, sklo)
  • stavba se otvírá do krajiny a prolíná se v ní
  • je vytvořen celý systém přechodných prostorů mezi interiérem a exteriérem
  • dům je proměnlivý a přizpůsobuje se změnám okolní přírody
  • je užita metoda „měkkého plánování“, umožňující klientům i velmi rozsáhlé změny 

(Zdroj: HAMR, Foto: Andrea Thiel Lhotáková)