gold-devisenhandel nachrichten komodo kryptowährung kurs massachusetts institut kryptowährung programm für kryptowährung
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

Změna trvalého bydliště

Share

stehovani3105Žádný občan České republiky se bez trvalého pobytu neobejde. Zákon říká, že důvod, proč mít uveden trvalý pobyt v občanském průkazu je zejména pro nejrůznější úřady a možnost volit v lokalitě v které žijeme.

Ať je důvod pro změnu trvalého bydliště jakýkoli, vždy je potřeba splnit určitá kritéria a podmínky, aby úřad změnu bydliště provedl. Mnoho osob se mylně domnívá, že najít pronájem s možností přihlášení k trvalému pobytu je v podstatě nemožné. Redakce Own Home vám ukáže, jak na to.

Jestliže chcete změnit údaj o adrese trvalého pobytu, musíte tuto změnu nahlásit státu. Tyto kroky by vám měly ulehčit takzvané základní registry, jejichž hlavním cílem je usnadnit občanům, firmám a dalším subjektům kontakt s veřejnou správou, a minimalizovat tak počet návštěv na úřadech. Při změně trvalého bydliště, by měli mít do druhého dne, všechny přidružené orgány veřejné moci aktuální změnu údaje ve svých systémech. Nicméně zatím nejsou všechny instituce, které pro vás mohou být zásadní, připojené. Proto se vyplatí obvolat a zeptat se příslušných orgánů, zda je potřeba osobního setkání nebo stačí podat informaci o změně elektronickou formou.

Základní registry budou celkem čtyři:

  • Registr obyvatel – ROB – obsahující základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství
  • Registr práv a povinností – RPP – obsahující referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. slouží jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech
  • Registr osob – ROS – obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN – spravující údaje o základních územních a správních prvcích

Jak postupovat u:

nemovitostí v osobním vlastnictví – pokud se chcete přihlásit k trvalému pobytu v místě, kde jste si pořídili nemovitost (rodinný dům nebo byt), musíte doložit kupní smlouvou (výjimečně výpisem z katastru nemovitostí), že máte právo užívat nemovitost, k jejíž adrese se hlásíte. Toto právo vyplývá buď z vlastnictví bytu, nebo je doloženo existencí nájemního vztahu. Stačí tedy předložit platnou nájemní smlouvu (na dobu určitou nebo neurčitou), a ze zákona máte nárok na to, abyste byli přihlášeni k trvalému pobytu a trvalé bydliště vám bylo zaznamenáno do osobních dokladů.

nájemní a podnájemní vztah – pokud jste v nájmu a máte platnou nájemní smlouvu, nepotřebujete (jak se mnozí mylně domnívají) žádný další souhlas pronajímatele. Toto právo totiž uvádí zákon o evidenci obyvatel. Nicméně pokud je nabízený byt v družstevním vlastnictví, nebo se nejedná o nájemní vztah ale podnájemní, bude potřeba písemného souhlasu majitele nemovitosti.

Oznámení o změně na městském úřadě

První místo, které by se mělo navštívit při změně trvalého bydliště je městský úřad v místě nového trvalého pobytu – konkrétně obecní úřad nebo úřad městské části či městského obvodu. Spolu s občanským průkazem budete muset předložit doklad, který vás opravňuje užívat nemovitost. Údaje z katastru nemovitostí by si měl být schopen úřad již obstarat sám.

V případě, že nemáte nájemní smlouvu, budete potřebovat úředně ověřené potvrzení od majitele nemovitosti. Za ohlášení změny zaplatíte úřadu správní poplatek ve výši padesáti korun. Potřebné formuláře s vámi vyplní úředník a změnu zanese do evidence. Občanský průkaz vám znehodnotí přestřižením růžku.

Oznámení o změně u zdravotní pojišťovny

Jestliže pojištěnec změní trvalé bydliště (nebo také např. jméno či příjmení), je povinen oznámit tuto změnu pojišťovně do 30 dnů. Změnu trvalého bydliště může oznámit písemně nebo osobně. Další možností je využít elektronickou podatelnu (pokud máte elektronický podpis) či datovou schránku. Podle zákona vám může pojišťovna za nesplnění „oznamovací povinnosti“ uložit až desetitisícovou pokutu.

Povinnost platí pro všechny stejně, mimořádně důležitá je pak pro podnikatele a OSVČ.

Správa sociálního zabezpečení

Podle Ministerstva vnitra patří Česká správa sociálního zabezpečení k systémům, které jsou již k základním registrům připojeny.

„V případě, že OSVČ změní svůj trvalý pobyt, je nutné, aby tuto skutečnost oznámila původně místně příslušné správě sociálního zabezpečení. Po předání spisové dokumentace obdrží OSVČ od nově místně příslušné správy sociálního zabezpečení informace o novém variabilním symbolu a o čísle účtu, na které má nově hradit zálohy na pojistné a pojistné,“ informuje CSSZ na svém webu.

Pokud vám sociálka vyplácí důchod prostřednictvím pošty, můžete změnu trvalé adresy nahlásit kterékoliv poště – prostřednictvím tiskopisu, který je na pobočkách pošty k dispozici. Pošta následně změnu adresy ohlásí sociálce sama. „Je-li výplata důchodu prováděna bezhotovostně převodem na účet u peněžního ústavu, příjemce důchodu změnu trvalé adresy svého bydliště oznámí ČSSZ (stačí neformálním dopisem, v němž uvede svoje rodné číslo),“ radí Česká správa sociálního zabezpečení.

Zaměstnanci postačí ohlásit změnu bydliště zaměstnavateli, který zbytek zařídí.

Finanční úřad

Pokud jste obvyklým zaměstnancem, nejste registrování k dani a nemáte povinnost podávat daňové přiznání, žádná informační povinnost se na vás nevztahuje. Pokud ale daňové přiznání nebo hlášení, byť jste zaměstnanci, podáváte, a s finančním úřadem komunikujete, měli byste finanční úřad o změně svého trvalého bydliště informovat.

Živnostenský úřad

Pokud podnikáte a vlastníte živnostenský list, obdržíte v dohledné době dopis z živnostenského úřadu. Živnostenské úřady jsou propojeny se základními registry, informace o změně trvalého pobytu k nim tedy doputuje sama.

Řidičský průkaz a registrace auta

U řidičských průkazů platí, že pokud se stěhujete například jen v rámci Prahy, nic řešit nemusíte, jestli se ale stěhujete třeba z Pardubic do Olomouce, musí se údaj s místem pobytu na řidičském průkazu opravit. Návštěvě dopravního odboru v novém místě bydliště se však nevyhnete. A pozor, změnu jakéhokoli údaje na řidičském průkaze musíte v novém místě pobytu nahlásit do pěti dní od chvíle, kdy k ní došlo. Na dopravním odboru je potřeba předložit starý řidičský průkaz, aktuální občanský průkaz s přípisem o změně bydliště, 1 pasovou fotku a padesát korun na zaplacení správního poplatku. Expresní vystavení nového řidičáku stojí pět set korun a vystaví ho do pěti dní.  

Předchozí článek
Další článek

Čtěte dále