Napište, co hledáte

Dům hledící do nebe – Skyward House

Share

skywardhouse 05Dům, navržený japonským architektem Kazuhikem Kishimotem, stojí osamocen na poměrně strmém svahu obklopeného lesem a rušnou silnicí v prefektuře Yamanashi. Hlavními faktory, kterými se měl dům pyšnit byl pocit poskytnutí ochrany, splynutí s okolní přírodou a nenarušit tak křehkou rovnováhu přírody s domem.

Na přilehlé silnici vedoucí pod domem nepotkáte během dne jediného chodce, nicméně příměstské a dálkové autobusy zde spatříte několikrát denně. S tím je samozřejmě spojen nadměrný hluk a otřesy, které tuto těžkou dopravu doprovázejí. Aby bylo možné bezproblémové užívání domu s vnějším okolím, musela se stavba umístit nad horizontem dopadu akustické vlny. Všechny otevřené prostory tak míří od silnice směrem k lesu, aby se hluk nesoucí od silnice rozbil o strmý travnatý svah a začínající lesní porost. Bylo důležité zajistit pohodlí každodenního života i případné mimořádné chvíle obyvatelů.

Kompaktní čtvercový půdorys domu se od začátku soustředil na cíl splnit rozpočet včetně realizace všech jeho funkcí potřebných k běžnému obývání. I když je vnitřní prostor velmi malý, jsou pokoje navrženy s atypickými půdorysy a umístěny v různých směrech. Konkrétně řečeno, “soto-no-ma (vnější prostor)” – určený pro sezení – má plochý, nízký strop, který zvětšuje prostor vodorovně směrem k okolní přírodě. “Naka-no-ma (vnitřní prostor)”, na druhé straně, má v návaznosti na strop střechy tvar jehlanu a díky tomu je plný denního světla. 

(Zdroj: ACAA)