Napište, co hledáte

Zelená střecha

Share

themaisonette netTakzvané „Eko domy“ zažívají celosvětový boom a spolu s nimi se velké oblibě těší i „zelené střechy“. Zelená střecha je příznačně zvolený název, protože více jak ½ povrchu střechy je pokrytá půdou a rostlinami. Vytváří tak přirozený, rostoucí přírodní organizmus, který neslouží pouze pro potěchu oka ale plní i funkci ekologickou.

Budování zelené střechy

Jak se dalo očekávat, realizace zelené střechy vyžaduje stejné znalosti a dovednosti architektury i zahradnictví. Prvním důležitým momentem, kdy zvážit rozhodnutí pro tento netradiční druh střechy, bude tvar střechy samotné. V příliš prudkém sklonu střechy totiž nelze udržet potřebnou vrstvu zeminy, která by byla životodárným podkladem pro rostliny vegetující na střeše. Vhodným příkladem jsou střechy ploché nebo pultové se sklonem maximálně do 20°, se speciálními technikami a materiály dokonce až do sklonu 40°. Ve světě jsou sice k vidění taková zastřešení, která obloukem přechází až k svislé rovině střechy, avšak náklady na realizaci, technologii a následnou údržbu nejsou vůbec zanedbatelné. Kdo by se pak chtěl stát otrokem své vlastní střechy.

Dalším faktorem pro správné navržení bude výpočet statiky konstrukce, která celou tíhu střechy ponese. Na střeše s nosností do 300 kg/m2 se mnoho parády udělat nedá, v tomto případě připadá v úvahu pouze její ozelenění, například travnatým porostem. Zde se bez odborníka nelze obejít. Ten ke správnému posudku bude potřebovat znát samotnou hmotnost konstrukce plus to co na střeše poroste.

Zelená střecha se skládá z několika vrstev. Hydroizolační fólie, která zajišťuje dokonalou izolaci střechy, nenasákavého polystyrenu a tvarované perforované polyethylenové fólie, která slouží jako zásobárna vody. Potom přichází na řadu kamínky, substrát a živé rostliny. Není jednoduché skloubit estetickou stránku s technickou.

Experti radí směs zeminy, rašeliny a písku v poměru 4:2:4. Aby se vegetace na střeše nevymkla kontrole, doporučují použít mulčovací kůru, která brání bujnému rozrůstání plevele.

Přesto, že samotná realizace pro šikovného jedince nebude složitá, i zde se doporučuje přenechat práce odborníkům. Hlavně při správném provedení izolace střechy je potřeba odborný dozor. Protože v případě neodborně provedené práce, hrozí riziko pozdějšího prostupu vody do konstrukce a bude potřeba oprava. Ta je samozřejmě mnohem nákladnější než u tradičních střech, kde stačí vyměnit vadnou střešní tašku nebo tepelnou vatu.

Životní prostředí

Největší a nejušlechtilejší výhodou zelených střech je ochrana matky přírody, estetický vzhled domu a zkrášlení okolí. Dokonce na rozdíl od klasických zastřešení, kde na skladbu střechy (dřevěné desky, plastovou fólii lepenku, dřevěné nebo asfaltové šindele) působí UV záření a velké teplotní výkyvy, je zelená střecha mnohem odolnější. Většina UV záření totiž neprojde vegetací a substrátem chránící skladbu střechy.

Úspora energie a financí

Samozřejmě, že ochrana životního prostředí není jediná věc, z které lze těžit u zelené střechy. Ale efekt zadržování tepla v zimě, který se projeví na množství spotřebované energie k vytopení domu, chladící účinek v létě, kdy nepropouští teplo do domu nebo pohlcení okolního hluku.

Nakonec zajímavá statistika 

  • Klasická střecha během roku vykazuje teplotní výkyvy v rozmezí -20 °C až +80 °C 
  • Zelená střecha jen -5 °C až +25 °C. 
  • Zelená střecha funguje jako houba, nasaje 70 až 90 % dešťové vody a tu přebytečnou navíc biologicky přefiltruje. Zadržená voda se postupným vypařováním přes povrch a rostliny opět vrací do ovzduší ve svém okolí, které hlavně v létě citelně zvlhčí a ochladí.

(Autor: Ing. Krejčí) 

Předchozí článek