warum investieren die schweiz in kryptowährung zusammenhang zwischen kryptowährungen und grafikkarten devisenhandel lernen kostenlos frank thelen kryptowährung dr julian hosp kryptowährungen 2021 expliziten und impliziten devisenhandel
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

20.Dřevěné stropní konstrukce

Share

stropDřevěné stopy se běžně používaly v bytových, občanských i zemědělských stavbách z důvodu snadného opracování dřeva a tím snadné a rychlé výstavbě stropní konstrukce, okamžité únosnosti, vhodnosti pro atypické stavby, poměrně dobrá tepelná i zvuková izolace a konstrukční spolehlivost. Naproti tomu mají několik nevýhod, mezi které patří malá odolnost proti působení vody, vlhkosti (hniloba, výskyt houby) a malá odolnost proti ohni. V současné době se s nimi setkáváme hlavně při rekonstrukcích a adaptacích starších budov, popř. při výstavbě menších objektu (např. rekreačních chat apod.).

 

Stropy spalné

Mezi spalné stopy, se kterými se setkáváme především u starších staveb (např. skladištích, sýpkách apod.) patří:

 • povalový strop
 • jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy
 • trámový strop se záklopem a násypem
 • kazetový strop

image001Povalový strop

je tvořen soustavou polohraněných trámů (povalů) kladených vedle sebe a vzájemně spojených klíny nebo hmoždinkami zajišťujícími jejich spolupůsobení

 • používaly se v jednoduchých stavbách
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 – 4500 mm
 • vyrovnání horní plochy povalů je provedeno násypem, do kterého se na polštáře klade dřevěná podlaha

 

image003Jednoduchý trámový strop s viditelnými trámy

 • tvořen z dřevěných trámů (stropnic), které se ukládají ve vzdálenosti 0,9 m až 1,0 m do kapes ve zdivu
 • používaly se v objektech určených ke skladování
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm

 

image005Trámový strop se záklopem a násypem

 • je obdobou předcházejícího typu, avšak je doplněn při horním líci násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem
 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm 

 

image007Kazetový strop

Jde o předchozí typ stropu, kde jsou kolmo k nosným trámům vytvořeny truhlíky (falešné trámy) a v podhledu tímto způsobem vznikají čtvercové nebo obdélníkové pole.

 

Stropy polospalné

Stropy polospalné jsou při horním líci opatřeny násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem, respektive mezi krycími lištami záklopu, při dolním líci tvoří ochranu zpravidla podbití prkny s rákosovou omítkou. Mezi polospalné stropy patří:

 • polospalný trámový strop
 • polospalný trámový strop se zapuštěným záklopem
 • rákosníkový strop
 • fošnový strop

Polospalný trámový strop

strop je z hlediska odolnosti vůči ohni opatřen při horním líci násypem ve vrstvě min. 80 mm tlusté mezi dolním lícem podlahového polštáře a záklopem a při dolním líci ochranu tvoří zpravidla podbití prkny s rákosovou omítkou

 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je kolem 4000 mm

 

image009Polospalný trámový strop se zapuštěným záklopem

jedná se o obdobu předcházejícího typu, kde je pomocí zapuštění záklopu mezi stropnice snížena konstrukční výška celé konstrukce

 • používaly se v běžných bytových objektech
 • rozpon těchto stropních konstrukcí je až 6000 mm

 

image011Rákosníkový strop

jedná se o klasický polospalný strop, kde je použito samostatné nosné konstrukce pro podbití a omítku, aby nedocházelo v důsledku značného průhybu stropnic ke vzniku trhlin na omítce 

 

image013Fošnový strop

nosné prvky jsou tvořeny z fošen spojených hřebíky nebo lepidlem a mohou být nejrůznějších tvarů (plný obdélníkový průřez, I profil, krabicový profil aj.)

 • rozpon těchto stropních konstrukcí je okolo 5000 mm

 

Technické detaily dřevěných stropů

Konce trámů (zhlaví) se před osazením impregnují, stejně jako dřevěná podložka, na kterou se ukládají, tato úprava, a rovněž vzduchová mezera kolem trámu, tvoří jejich ochranu proti účinkům stavební vlhkosti.

Příčné ztužení budovy se zajišťuje kleštinami, připevněnými na trámech, uložených na zdivu. V místě prostupu konstrukce komínu stropní konstrukcí je nutno zajistit, aby veškeré části stropní konstrukce byly vzdáleny min 50 mm od komínového tělesa.

(Zdroj: normy ČSN)