geld verdienen mit kryptowährungen wie generiere ich mit meinem computer kryptowährung kryptowährung gegenwert euro dollar kryptowährungen wallet niedrigste transaktionskosten
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

Na co byste se měli zaměřit po povodni

Share

Zkontrolujte své obydlí, zejména:

 • statickou narušenost,
 • obyvatelnost bytu/domu,
 • rozvody energií (plyn, elektřina),
 • stav studny,
 • stav kanalizace a rozvodů vody,
 • pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů (poměr tlaků – nebezpečí zborcení).

Podle pokynů hygienika:

 • zlikvidujte potraviny zasažené vodou,
 • zlikvidujte polní plodiny zasažené vodou,
 • zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní (vždy používejte ochranné prostředky!),
 • nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
 • nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si u obecního (městského) úřadu vyžádejte:

 • finanční pomoc,
 • pitnou vodu, potraviny, sezónní oblečení, hygienické potřeby,
 • potřebné nářadí (pro likvidaci povodňových škod),
 • další potřebné prostředky (dezinfekční, ochranné atd.).

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:

 • vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
 • chemické ošetření vody ve studni,
 • laboratorní prověření kvality vody,
 • povolení hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte Vaši pojišťovnu ohledně náhrady škody:

 • ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
 • vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
 • při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
 • po uzavření šetření bude následovat odškodnění (náhrada škody).

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:

 • informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací lze obdržet od obecního (městského) úřadu,
 • jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
 • dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
 • dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
 • odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí; nepodceňujte nebezpečí dlouhodobé práce v extrémních podmínkách,
 • odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu; vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné ji co nejvíce využívat. 

(Zdroj: Hasičský záchraný sbor Jihomoravského kraje)