Napište, co hledáte

Obytný soubor Lesní město – Blansko

Share

01040lObytný soubor je situován na jižním, místy výrazněji svažitém pozemku obklopeným ze tří stran lesy s částečnou zástavbou nižšími objekty rekreačních chatek s atraktivním výhledem do kopcovité krajiny Drahanské vrchoviny.

Vzhledem k tomu, že převážná většina navržených rodinných domů je dvoupodlažních, jsou domy částečně zapuštěny do terénu – je to i logické vzhledem ke svažitosti jednotlivých parcel – se záměrem o co nejnižší hladinu zástavby, která v budoucnu proroste zelení a stane se součástí okolí ve smyslu svého názvu.

Většina domů je od ulic oddělena pouze živými ploty doplněnými vzrostlou zelení v prostoru předzahrádek. Obytný soubor zahrnuje meandrovitou pěší dlážděnou stezku napříč celou zástavbou, doplněnou parčíky pro pobyt zejména mladých rodin, její bezbariérové řešení však umožní dostupnost rodinných domů od zastávky hromadné dopravy všem věkovým kategoriím. Stezka je doplněna zelení včetně nově osázených vzrostlých stromů, lavičkami či dětskými hřišti a ostatním venkovním mobiliářem.

(Zdroj: www.picador.cz)