Napište, co hledáte

PŘEVRATNÁ NOVINKA V OBLASTI LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Share

komiks04Čistírny EKO SBR BIO jsou momentálně prvními a jedinými čistírnami na trhu ČR, které mají zkoušku účinnosti vyhovující NV 23/2011 a NV 416/2010 ověřeny v akreditované laboratoři Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze.

Vzhledem k velmi kvalitní výbavě je zajištěna vysoká účinnost čištění. Čistírny byly navrhnuty tak, aby konečnému provozovateli šetřily náklady na elektrickou energii, nároky na obsluhu a údržbu a vzhledem ke své konstrukci i co nejvíce snižovali nutné finanční prostředky na zabudování, montáž a doplnění o další prvky.

 

Níže se pokusíme výhody těchto ČOV jednoduchou cestou popsat:

ČOV EKO SBR BIO:

 • je řízena skutečným přítokem odpadní vody, nikoli časovou smyčkou (pro provozovatele je důležitou informací, že dmychadlo nespíná opakovaně a konstantně ve stejných předem určených časových intervalech. Hlavní stupeň čištění je zahájen vždy až po přítoku požadovaného množství odpadních vod.
 • je vybavena řídící jednotkou, která zajišťuje, že chod ČOV je automaticky řízen programem. Aby byl provoz ČOV co nejméně nákladný spotřebu elektrické energie jsou klasické selenoidní ventily nahrazeny tzv. ventily krokovými (úspora 85%). V automatickém cyklu dokáže přečerpat přebytečný kal v ČOV z třetí komory zpět do první (u běžných čistíren toto provádí cca 1x za měsíc provozovatel). Řídící jednotka dokáže ve svém programu vyhodnotit nízký přítok odpadní vody (dovolená) a automaticky přepnou ČOV do tzv. SPORO režimu, který zajišťuje udržení kalu (běžně u ČOV bez přítoku odpadních vod dochází k vytrávení kalu a po dovolené je třeba navést nový kal, nebo alespoň naočkovat ČOV bakteriemi) a zároveň šetří náklady na elektrickou energii. Řídící jednotka dokáže nabídnout i další doplňkové funkce jako je například elektronický provozní deník, dálkový přenos dat apod.
 • je navržena tak, aby zákazník (provozovatel) nemusel dokupovat další příslušenství a doplňky. Pro srovnání níže uvedeme výbavu, kterou ČOV EKO SBR BIO obsahuje již v základní výbavě (u většiny konkurenčních čistíren je nutné níže uvedené detaily doobjednat, což v konečné fázi velmi podstatně zvýší cenu „levných čistíren odpadních vod“ a zákazník zjistí, že nákup kvalitní v první fázi se tvářící drahé čistírny odpadních vod, je vlastně v konečném finančním návrhu levnější a výhodnější.

ČOV EKO SBR BIO již v základní ceně obsahuje tuto výbavu:

 • Vlastní tělo nádrže v provedení samonosné (určené k obsypu pískem) s odolností proti tlaku okolní zeminy.
 • Zastropení ČOV je opatřeno přechodem na malý vstupní prostor, což je výhodou do menších zahrad (nevyčnívá z terénu velké víko). Toto víčko je možné ještě na základě objednávky upravit pro násyp štěrku nebo okrasné kůry (poté již jej na zahradě ani nevidíte)
 • Zateplení víka.
 • Možnost uzamčení vstupního otvoru (zabezpečení proti pádu dětí) o Prostor pro možné odběry vzorků přímo uvnitř ČOV (není třeba instalovat další šachtu pro odběr vzorku za ČOV).
 • Vlastní akumulační prostor – zajišťuje rezervu pro zvýšený nátok odpadních vod, například v případě návštěv apod. U ČOV pro 6 EO se jedná o prostor pro rezervu cca 500l.
 • Veškeré části vyčnívající nad terén jsou vyráběny z materiálu zajišťující odolnost vůči UV záření. (mnoho ČOV je má tyto komponenty vyrobeno z běžných UV nestabilních materiálů, které po cca 3 letech začínají korodovat a je třeba provést jejich výměnu).
 • ČOV je vybavena automatickým odkalováním přebytečného kalu do akumulačního prostoru (u běžných ČOV provádí cca 1x za měsíc provozovatel).
 • Dmychadlo a řídící jednotka nejsou uloženy ve vnitřním prostoru ČOV, čímž je eliminováno jejich poškození agresivními výpary a vlhkostí.
 • Ve výbavě ČOV není žádný mechanický nebo ložiskový (poruchový) prvek. ČOV není vybavena čerpadly, motory apod. vše je zajišťováno vzduchem.
 • V případě poruchy, jsou všechny části (provzdušňovací elementy a rozvodníky vzduchu) dostupné z vstupního otvoru. Není třeba vyklízení ČOV apod.
 • Velká dimenze průměrů mamutek eliminuje možnost jejich ucpání.
 • Vysoká kvalita vyčištěné vody na odtoku umožňuje použití pro zálivky. V případě doplnění o hygienizaci je možné přečištěnou vodu použít zpět do domu jako užitkovou vodu.

Při výběru ČOV EKO SBR BIO je velkou výhodou, že výrobce firma Bazénplast Bělá u Turnova zajišťuje kompletní realizace na klíč. Včetně poradenství, projekční činnosti, vyřízení stavebního povolení, dodávek, zabudování, zprovoznění ČOV i servisování.

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kvalita vody na odtoku z ČOV a její účinnost, ověřeno akreditovanou zkouškou:

 

CHSKcr

BSK5

NL

N-NH4

P

Procetulní účinnost

96 %

99 %

99 %

99 %

87 %

Hodnota na odtoku

30 mg/l

5 mg/l

6 mg/l

10 mg/l

2 mg/l

Denní spotřeba elektrické energie ČOV EKO SBR BIO I. (2 – 6 EO): 0,811KWh

ČOV EKO SBR BIO, je možné povolit ohláškou dle §15a.

Povolení:

 1. Ohláškou vydáváno na dobu neomezeně dlouhou, není třeba deklarovat rozbory vzorků na odtoku. Provádí se pouze 1 x za 2 roky technická revize osobou způsobilou, pověřenou Ministerstvem životního prostředí. Tuto revizi nabízí naše firma za cenu 1500 Kč včetně DPH. Při propočtu na 5 let by vycházela úspora ke každé čistírny na 32.500,– Kč. Čistírny povolené ohláškou dle §15a jsou povolené na dobu neomezeně dlouhou.
 2. Klasickým vodoprávním řízení vydáváno povolení k vypouštění na dobu 10 let. Nutnost deklarace rozborů vzorků na odtoku z ČOV v minimální četnosti 2 rozbory za rok. Po uplynutí lhůty 10-ti let, je třeba žádat o prodloužení povolení k vypouštění. (akreditované rozbory odpadní vody: četnost 2 x za rok á 2000 Kč = 4000 Kč/rok za dva roky pro srovnatelnost s technickou revizí 8000 Kč).

ČOV jsou konstruovány tak, aby byl v provozu kladen co nejvyšší důraz na komfort uživatele, a byly eliminovány případná omezení pro zajištění funkčnosti. Díky do detailů promyšlené konstrukci a způsobu čištění nevznikají po instalaci při užívání rozpory mezi uživatelem a prodávající firmou. (většinou po instalaci ČOV dochází k situaci, kdy prodávající svádí nízkou účinnost na špatné užívání a provozování). Naše ČOV vykazují dlouhodobě, stabilně kvalitní odtok vyčištěné vody.

Firma Bazénplast shání pro ČOV EKO SBR BIO obchodní zastoupení u stavebních, montážních, projekčních nebo vodoinstalatérských firem v různých regionech ČR. Nabízíme kvalitní technologie čištění, podporu Vašeho prodeje, zajímavé obchodní marže!

Bazénplast Bělá u Turnova Bělá 98, 511 01 Turnov IČO: 131 695 21 DIČ: CZ6205121417 www.bazenplast.cz info@bazenplast.cz tel: 720 187 528, 721 800 369, 481 313 184