Napište, co hledáte

Rodinný dům v Unhošti – di5 architekti inženýři

Share

07Objekt je umístěn v dosud nezastavěné lokalitě na kraji obce Unhošť, určené k zástavbě rodinnými domy. Terén je mírně svažitý k severu, se zlomem probíhajícím zhruba v polovině pozemku východozápadním směrem. Pozemek je výjimečný svojí polohou v bezprostředním sousedství rybníka, rozprostírajícího se při jeho severní hranici. K jižní hraně pozemku přiléhá navržená obslužná komunikace, k hraně východní pak komunikace pěší, vedoucí směrem k rybníku.

Za nejcennější část pozemku považujeme prostor při jeho jižní hraně, nad terénním zlomem, vyvýšený nad plochu rybníka a poskytující nejlepší výhled. V tomto prostoru navrhujeme podélný objekt, paralelní s hranou pozemku a břehem rybníka. Podélný charakter objektu poskytuje rovnocenný výhled všem obytným místnostem, umožnuje lepší dispoziční zónování a zároveň svým tvarem evokuje archetyp podélných venkovských stavení minulosti. Tento jednoduchý objem je protnut linií terasy, vedoucí jako pomyslné molo k rybníku, ve směru normály k jeho břehu. Konstrukce terasy vybíhá až za terénní zlom, je tedy jako jakési vyhlídkové pódium vysunuta nad spodní, intimnější část pozemku. 

(Zdroj: di5 architekti inženýři s.r.o.)

——————————————————————————————–

Další články: