Napište, co hledáte

Renovace hradu Astle

Share

vstupHrad Astley původně po tři generace sloužil jako opevněná tvrz královské rodiny, než byl za 2. světové války přestavěn na hotel. Během let, kdy byl opuštěn, se stal chátrající kuriozitou, sloužil jako neoficiální improvizované místo pro celou řadu aktivit, dokud se ho neujala nadace The Landmark Trust – charita pro zachování budov – která navrhla obnovit jeho funkci. Uspořádala soutěž a vyzvala architekty, aby předložily své nápady na rekonstrukci rezidence a doprovodného opevnění, vstupní brány, fasády, jezera, kostela a pozůstatků alžbětinské zahrady potěšení. K realizaci projektu byla vybrána společnost Witherford Watson Mann Architects se sídlem v Londýně.

Ta měla vdechnout nový život do starobylé stavby. Návrh řešil otázky týkající se velké rekonstrukce, zejména s ohledem na projekt tohoto rozsahu: jaký bude vztah mezi starým a novým a jak může nová struktura zpevnit rozpadající se stavbu? 

Strategií návrhu, jehož cílem je renovace starého bydliště, obnovení prostor podle původního historického využití, tak aby byl maximálně zachován originální ráz místa. Jako stavební materiálem, pro intervenci v souladu s původní stavbou, byla zvolena cihla, která zanechala vizuálně patrný rozdíl. To umožnilo novou výstavbu, přechod ze starých zděných prvků směřující do nerovných spojů tvořených chátrajícími zdmi. Stavební četa v rámci přípravy pracovala na vykopávkách společně s archeology. Velké betonové překlady a další konstrukční prvky musely být zvedány ze země, mimo prostor objektu. K posílení stávajících stěn bez přidání jakékoli viditelné struktury byl použit „cintec“. Procesem, který zahrnuje vrtání otvorů do oddílů stěn a prostřednictvím ocelových tyčí jejich plnění cementovou maltou. 

(Zdroj: Witherford Watson Mann Architects)