Napište, co hledáte

Dům v domě – a2f architects

Share

a2f 01V tomto projektu se tradiční stodola z 19. století přestaví na rodinný dům. Objekt se nachází v Českém středohoří a představuje inovativní i možnou budoucnost, jak zachovat tradiční architekturu v kombinaci s moderním prostředím.

Konverze nese svědectví o práci i úspěších našich předků a respektuje tradiční strukturu umístění. Také se drží současných norem týkajících se spotřeby energie a pohodlí. Úkolem využití budovy pro novou funkci není zachovat původní význam stodoly, její typologie není považována za překážku, ale je chápána jako potenciál pro rozvoj udržitelného budovy.

Architekt i klient se brání hospodářskému omezení tohoto projektu a celý návrh berou jako stavební experiment. To vyžaduje neortodoxní řešení pro uspořádání prostor, volbu materiálů a řešení detailů, které jsou navrženy spíše z praktického úhlu pohledu, než aby plnily požadavky normy.

Stodola je postavena z 60 centimetrů silné kamenné zdi a postrádá základy. Touha udržet autentický vzhled převládá i přes nutnost zateplení objektu (vnějším zateplením by se změnil vzhled úplně a vnitřní využití izolace je problematické v kontextu výskytu vlhkého zdiva) a vede k myšlence postavit novou budovu uvnitř staré stodoly.

Stará kamenná stavba se stává „pláštěnkou“ a nová vnitřní dřevěná struktura slouží jako izolace.

Nová dřevostavba převzala konstrukční funkci od starého rámce, který byl odstraněn po krátkém období, a ve kterém obě struktury existovaly vedle sebe. 

(Zdroj: a2f architects)