Napište, co hledáte

Neplatiči nájmu oslavují, novela zákona jim snižuje sankce

Share

Pixmac000063520247Nájemci bytů mají důvod k oslavě. Změna zákona totiž snižuje sankce za neplacení nájmu. A peníze určené na nájem tak mohou užívat jinak, aniž by riskovali výrazný postih.

Jak vysvětluje Pavel Řehulka z poradenského serveru JakPronajimatByty.cz: “Když bude nájemce chtít, může si udělat z pronajímatele levný zdroj peněz. Pokud totiž nezaplatí třeba osmitisícový nájem, v sankcích jej to bude stát po měsíci jen zhruba padesátikorunu.“

Vládou schválená novela zákona o službách v bytě ruší část sankcí za neplacení nájmu v bytech:

„Pokud nájemce dříve nájem nezaplatil, pronajímatel po něm mohl vymáhat tzv. poplatek z prodlení. Do konce roku 2013 činila jeho výše 91,25 % ročně a pro nájemce to byla velká motivace, aby zaplatil včas. Od 1. ledna 2014 činí tento poplatek jen 36,5 % ročně. To je sice méně, ale stále působí na případné neplatiče motivačně. Od 1. ledna 2015 má být ale poplatek z prodlení úplně zrušen a dluh neplatícího nájemce tak bude narůstat jen o tzv. zákonný úrok z prodlení. A ten v současné době činí 8,05 % ročně. Pokud tedy nájemce nezaplatí třeba osmitisícový nájem, pronajímatel po něm může po třiceti dnech požadovat navíc jen zhruba padesátikorunu,“ vysvětluje Pavel Řehulka.

Důvodová zpráva k novele zákona uvádí, že důvodem pro rušení poplatku z prodlení je dvojkolejnost právní úpravy: „V současné době dochází k rozporným výkladům, kdy použít poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení. Například u paušálních plateb, kde je částka nájemného a částka za služby sloučena do samostatné paušální platby, nelze s určitostí vymezit, jaké sankční opatření má být uplatněno, protože prodlení s platbou nájemného je již postihováno pouze úrokem z prodlení.“

Pronajímatelé bytů touto změnou ale ztrácejí poslední možnost efektivní obrany před neplatiči.

„Nový občanský zákoník zakázal už 1. ledna pronajímatelům uplatňovat v nájmu bytu smluvní pokuty. Jediný významný peněžitý trest, který tedy od začátku roku 2014 neplatiči nájmu hrozil, byl právě poplatek z prodlení. A to dokonce jen z té části, která byla určena na služby. Nyní ale vláda ruší i tento poslední obranný val. Neplacení nájmu v situaci, kdy pronajímatel nemá na neplatiče jiné páky, tím bohužel vlastně podporuje,“ dodává Řehulka.

Pronajímatel má právo vypovědět nájem pro neplacení nájmu, v případě bytů tak ale může udělat až poté, co nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. * * *

Průběh schvalování zákona je možné sledovat na stránkách poslanecké sněmovny na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=308

Poplatek z prodlení: Sankce stanovená nájemci za neplacení služeb v bytě, která je stanovena zákonem č. 67/2013 Sb., o plnění spojených s užíváním bytů, v § 13.

Úrok z prodlení: Obecná sankce za včasné neuhrazení peněžitého závazku stanovená zákonem č. 89/2012Sb, občanským zákoníkem, v § 1970.

KONTAKT:

Pavel Řehulka

poradna@jakpronajimatbyty.cz

FOTO:Pixmac