wie sind die wechselkurse innerhalb kryptowährungen eigene kryptowährung handeln workshop seminar ico und kryptowährungen 2021 welche kryptowährungen kann man bei bison kaufen
Stránka se načítá...

Napište, co hledáte

Trh

Neplatiči nájmu oslavují, novela zákona jim snižuje sankce

Share

Pixmac000063520247Nájemci bytů mají důvod k oslavě. Změna zákona totiž snižuje sankce za neplacení nájmu. A peníze určené na nájem tak mohou užívat jinak, aniž by riskovali výrazný postih.

Jak vysvětluje Pavel Řehulka z poradenského serveru JakPronajimatByty.cz: “Když bude nájemce chtít, může si udělat z pronajímatele levný zdroj peněz. Pokud totiž nezaplatí třeba osmitisícový nájem, v sankcích jej to bude stát po měsíci jen zhruba padesátikorunu.“

Vládou schválená novela zákona o službách v bytě ruší část sankcí za neplacení nájmu v bytech:

„Pokud nájemce dříve nájem nezaplatil, pronajímatel po něm mohl vymáhat tzv. poplatek z prodlení. Do konce roku 2013 činila jeho výše 91,25 % ročně a pro nájemce to byla velká motivace, aby zaplatil včas. Od 1. ledna 2014 činí tento poplatek jen 36,5 % ročně. To je sice méně, ale stále působí na případné neplatiče motivačně. Od 1. ledna 2015 má být ale poplatek z prodlení úplně zrušen a dluh neplatícího nájemce tak bude narůstat jen o tzv. zákonný úrok z prodlení. A ten v současné době činí 8,05 % ročně. Pokud tedy nájemce nezaplatí třeba osmitisícový nájem, pronajímatel po něm může po třiceti dnech požadovat navíc jen zhruba padesátikorunu,“ vysvětluje Pavel Řehulka.

Důvodová zpráva k novele zákona uvádí, že důvodem pro rušení poplatku z prodlení je dvojkolejnost právní úpravy: „V současné době dochází k rozporným výkladům, kdy použít poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení. Například u paušálních plateb, kde je částka nájemného a částka za služby sloučena do samostatné paušální platby, nelze s určitostí vymezit, jaké sankční opatření má být uplatněno, protože prodlení s platbou nájemného je již postihováno pouze úrokem z prodlení.“

Pronajímatelé bytů touto změnou ale ztrácejí poslední možnost efektivní obrany před neplatiči.

„Nový občanský zákoník zakázal už 1. ledna pronajímatelům uplatňovat v nájmu bytu smluvní pokuty. Jediný významný peněžitý trest, který tedy od začátku roku 2014 neplatiči nájmu hrozil, byl právě poplatek z prodlení. A to dokonce jen z té části, která byla určena na služby. Nyní ale vláda ruší i tento poslední obranný val. Neplacení nájmu v situaci, kdy pronajímatel nemá na neplatiče jiné páky, tím bohužel vlastně podporuje,“ dodává Řehulka.

Pronajímatel má právo vypovědět nájem pro neplacení nájmu, v případě bytů tak ale může udělat až poté, co nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců. * * *

Průběh schvalování zákona je možné sledovat na stránkách poslanecké sněmovny na http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=308

Poplatek z prodlení: Sankce stanovená nájemci za neplacení služeb v bytě, která je stanovena zákonem č. 67/2013 Sb., o plnění spojených s užíváním bytů, v § 13.

Úrok z prodlení: Obecná sankce za včasné neuhrazení peněžitého závazku stanovená zákonem č. 89/2012Sb, občanským zákoníkem, v § 1970.

KONTAKT:

Pavel Řehulka

poradna@jakpronajimatbyty.cz

FOTO:Pixmac