Napište, co hledáte

Program 150 – Úvěr 150.000 Kč pro mladé na opravy domů a bytů

Share

3fd78b7011339a28fbf9b0845fd54984Od 13. ledna 2014 přijímá Státní fond rozvoje bydlení žádosti na úvěry od fyzických osob do 36 let na opravy a modernizace bytu či domu.

 

 

 

 

 

Podmínky programu:

 • Výše úvěru 150.000 Kč na žadatele
 • úroková sazba 2 % p.a. po celou dobu splácení
 • doba splácení – 10 let
 • pro manžele či jednotlivce do 36 let
 • na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví

Úvěr lze využít například na:

 • připojení k veřejným sítím – voda, plyn, kanalizace, elektřina
 • plášť budovy – obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie
 • rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky)
 • opravu nebo vybudování WC, koupelny
 • opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody
 • pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace
 • pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní
 • další modernizace vnitřního interiéru – např. dveře, podlahy, omítky

Výčet prací naleznete v Pokynu k programu.

Adresy pro písemné podání Žádosti:

Pracoviště Praha
Dlouhá 741/13
110 00, Praha 1 – podatelna

Pracoviště Olomouc
Dolní náměstí 192/9
779 00 Olomouc

Stručný návod k žádosti a základní podmínky

Žádat o úvěr mohou manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Žádat může také samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti, a opět v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let.

Postup a proces žádosti:

 • žádosti lze podávat písemně, osobně či poštou na obou pracovištích SFRB
 • schválení žádosti – po podání úplné žádosti provede SFRB kontrolu účelu stavebních úprav a zda jsou v souladu s NV 28/2006 a souvisejícím pokynem, a kontrolu všech doložených dokladů
 • pokud budou k dispozici finanční prostředky v programu, bude žadateli zaslána k podpisu úvěrová smlouva (sledujte Semafor a stav programu)
 • lhůta pro vyřízení úplné žádosti a zaslání smlouvy je do 60 dnů.

Čerpání úvěru

 • úvěr musí být vyčerpán nejpozději do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy, čerpání je provedeno jednorázově v plné výši, dle úvěrové smlouvy, na základě zaslané žádosti o čerpání klientem
 • žádost o čerpání klient obdrží až společně s podepsanou úvěrovou smlouvou ze strany SFRB
 • předkládání dokladů o čerpání prostředků na schválený předmět úvěru musí být ukončeno do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Splácení úvěru

 • probíhá v pravidelných měsíčních splátkách od prvého měsíce po měsíci, ve kterém byl úvěr vyčerpán. Úvěr je splatný do 10 let.

Ručení za úvěr

 • každý příjemce úvěru musí mít ručitele ve věku do 55 let s minimálním průměrným čistým příjmem za poslední 3 měsíce 10 000,- Kč

Doporučujeme zájemcům, aby se podrobně seznámili s podmínkami programu – na co lze úvěr čerpat a také s podmínkami Žádosti i potřebnými dokumenty, které jsou potřebné pro schválení úvěru.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na:

 • e-mail – uver150@sfrb.cz
 • telefon – pracoviště Praha: 221 771 630
 • telefon – pracoviště Olomouc: 585 206 121

TEXT: SFRB
F
OTO: Pinterest
ZDROJ: SFRB