Napište, co hledáte

Rodinný dům “Posed” – Atelier 6

Share

titulkaObjekt se nachází v nově budované obytné zóně rodinných domů, v katastrálním území obce Zdiměřice, na parcele číslo 246/182. Pozemek je relativně rozlehlý, necelých 1400m2, tvaru nepravidelného pětiúhelníku, rovinatý, obsloužený příjezdovou komunikací při jihovýchodní hraně, svou jihozápadní stranou sousedí s pozemkem č. 246/184 kde územní plán předpokládá pás veřejné zeleně. Severovýchodně sousedí zóna výstavby rodinných domů s okrajem Průhonického parku.

Protože jak investor, tak i projektant předpokládá budoucí zástavbu klasické, tedy výrazně rozdílné, úrovně, tak jak je typické pro již vybudovanou část satelitu i pro jiné obdobné satelity v okolí hlavního města Prahy, koncept se snažil omezit pohledové propojení interiéru domu se sousedními pozemky. Objekt ve své přízemní části vytváří podél hranic pozemku val ve tvaru písmene „U“, který se otvírá jihozápadním směrem do rozlehlé zahrady a k pásu veřejné zeleně. V podstatě tak vytváří jakousi variantu atriového typu, tak aby byla zachována intimita užívání domu i zahrady.

Zastavěná plocha přízemí odstupuje od sousedních pozemků o 3,5m a je kryta od severu a východu zeleným valem zeminy ve zhruba pětačtyřicetiprocentním svahu, který bude porostlý skalníkem stálezeleným. Nad severní částí zeleného valu přízemí se vznáší ložnicové patro. Objekt tvoří dva rozdílné objemy, jak významem, tak i tvarem a materiálem.

Přízemí je vlastně zemní val, pod nímž se nachází různé prostory – zastřešený vstup, parkovací plocha a sklad, zádveří se šatnou, hostinský pokoj se zázemím, vstupní hala s navazujícími obslužnými prostory, obytný prostor s kuchyňským koutem a přes krytou část venkovní terasy přístupná sauna s odpočinkovou místností a skladem zahradního náčiní. Tento val se otáčí k sousedním pozemkům šikmými zelenými stěnami, vstupní křídlo je z liaporbetonu, respektive ke komunikaci zvolna se zvedající stěnou z pohledového betonu, zadní křídlo je směrem do zahrady obloženo předsazenou stěnou z lomového kamene. Mezi nosnou stěnou a kamenným obkladem bude provětrávaná mezera. Vlastní velkorysý obytný prostor je vymezen východní stěnou s knihovnou a severní stěnou kde lomový kámen přechází z exteriéru do interiéru, které se střetávají v severním rohu v úzkém atriu. Obytný prostor s výškou téměř 4 metry na jihozápadě díky velkoformátovému bezrámovému zasklení téměř nepostřehnutelně přechází v krytou terasu a dál do zahrady.

Ohnisko dispozice je v severním rohu, kde se vstupuje do obytného prostoru a zároveň se zde nachází schodiště do ložnicového patra. Druhé patro má chodbovou dispozici, na kterou jsou postupně navázány : pracovna, dva dětské pokoje, koupelna a ložnice rodičů se šatnou. Druhé patro bude obloženo přírodním dřevem. Střecha bude plochá s „kačírkem“ a uvažováno je o retenci dešťové vody z této plochy do biologického jezírka. Všechny ostatní střechy jsou zatravněné a tudíž retenují dešťové vody na vlastní ploše. Rozsáhlá mírně zapuštěná terasa navazující na obytný prostor bude odvodněna přes akudreny do kanalizace, biologické jezírko s koupací zónou předpokládáme napojit na havarijní drenážní vsakovací jímku.

Přesné navržení těchto úprav bude možné po provedení geologického průzkumu. Předpokládaná energetická náročnost navržené stavby bude díky navrženému hmotovému řešení minimální.

TEXT: Atelier 6
FOTO: Atelier 6
ZDROJ: Atelier 6