Napište, co hledáte

Dějiny bydlení – pravěk

Share

dolni vestonice donsmapsBudování si příbytků a další stavební činnost patří mezi nejstarší aktivity lidstva. Už ve starší době kamenné se lidé snažili uspokojit nejnutnější požadavky svého bytí, stavili si obydlí, částečně či úplně uzavřený prostory, chránící je i oheň před okolním počasím, a především tam, kde nemohli využít jeskyni nebo jiného přirozeně chráněného prostoru.

Paleolit

Jendou z forem prvního úkrytu byly jámy, které shora kryla kůra, větve, listí, kůže apod. Společenská formace několika lidí pohromadě tvořila tzv. občinu, která pak bydlela v těchto obydlích.

Objev několik archeologů, v Olduvai ve východní Africe, dokládá nález ve vrstvě staré 1,7 mil. let. Zde byly nalezeny zbytky umělé kruhové zídky, zbudované z donesených kamenů. Jde o dosud nejstarší vytvořený příbytek poskytující člověku ochranu před nepřízní okolního prostření. Ochrana byla zvýšena prostým zastrčením několika větví, které vrhaly stín a odkud byl již jen krok ke stanu a ke vzniku kupolovité chýše. První sídelní nálezy trvalejšího charakteru pocházejí z Mezopotámie, které v oblasti Barda Balka spadají do období asi 100 000 let př. Kr.

dolni vestoniceMezolit

Zemědělství ale přineslo lidem usedlejší způsob života. Postupem času proto začali lidé využívat ke stavbě nosné dřevěné kůly zaražené do země, opletené proutím, omazané hlínou. Jako střešní krytinu využívali slaměné došky. Můžeme začít tedy hovořit o zrodu architektury.

Nová vývojová fáze stavění je charakterizována přechodem od půdorysu oválného k pravoúhlému. Patrně to souvisí se změnou stavební techniky a s konstrukčním oddělením stěn od střechy. Lidé začali žít v malých kolektivech a vytvářeli seskupení více staveb, první sídlištní útvary, chráněné hliněnými nebo palisádovými valy.

Neolit

habit11Neolitickou architekturu můžeme členit už na světskou (obytné domy a hospodářská stavení postavené ze dřeva a hlíny), a na kultovní (chrámy a hrobky, které byly stavěny z kamene). Domy byly široké 6-8 m a dlouhé 10-40 m. Střecha sedlového tvaru byla pokryta rákosovými došky a přitisknuta k zemi. Nevysoké boky domu jsou tvořeny koly s proutěným výpletem omazány hlínou.

Každý dům obývala tzv. velkorodina (až šest rodin). A co je zajímavé, dcery zůstávaly v domě, kdežto synové se stěhovali do příbytků svých nevěst. Nejvyhledávanějšími lokalitami pro založení osad byly převážně blízké oblasti jezera, o čemž vypovídá mnoho nálezů obytných domů na pilotech.

V téže době se v západní Evropě od Španělska po Skandinávii objevuje první monumentální architektura megalitické civilizace. Vznikají první vesnice a v některých oblastech Mezopotámie již první městské útvary.

TEXT: redakce OH
FOTO: donsmaps.com
ZDROJ: Ing.P. Skalická, Prof.Ing.arch J.Halabala; Prof.MUDr. Z. Brunecký