Napište, co hledáte

DŮM V ČESKÉM RÁJI

Share

95579Z dílčích stavebních úprav se nakonec vyklubala komplexní rekonstrukce původní stodoly, která byla již v 70-tých letech citlivě adaptována na rekreační objekt. Při počáteční obhlídce domu jsme získali dva velmi cenné poznatky, které nás vedly celým procesem navrhování až k vytýčenému cíli. První o tom, že majitelé domu mají velký rozhled, estetické cítění a rozumí moderním technologiím, což bylo poznat i na původním stavu domu.

Druhý o tom, že je potřeba dům přeorganizovat tak, aby měl bezprostřední kontakt se zahradou a vytěžit maximum z výškových rozdílů terénu i stropů. Vzpomněli jsme si tehdy na „RAUMPLAN“ Adolfa Loose….

HISTORIE

Původně zemědělská usedlost se skládá ze třech objektů – vejminku, stodoly a špejcharu. Stodola byla již v 70-tých letech adaptována na rekreační usedlost. Ta však provozně nevyhovovala nárokům majitelů. Původně byly obytné prostory – kuchyň, obývací pokoj a ložnice situovány v 1. podlaží bez přímého kontaktu se zahradou. Přízemí zabírala velká kotelna, garáž, vstupní hala a koupelna.

KONCEPCE

Hlavním úkolem rekonstrukce bylo vizuální a fyzické propojení domu se zahradou. Rekonstrukce proto znamenala radikální zásah do funkčního a prostorového uspořádání celého objektu. Přízemí – obývací pokoj, kuchyně a zimní zahrada inspirováno motivem velkých vrat vesnických stodol je velkoryse otevřeno do obou stran zahrady. Vznikl tak průzor centrální částí domu. Mezi zahradami je výškový rozdíl cca 50 cm, který se odráží v gradaci celého přízemí směrem k východní svažité zahradě. Dalším z úkolů bylo propojení dvou úrovní 1. patra tak, aby zůstaly zachovány „pruské klenby“ stropu v severní části domu, pravděpodobně bývalé maštale. Členitý prostor tzv. „raumplan“ v obou patrech pracuje s různými světlými výškami jednotlivých částí domu. Z podkroví je umožněn pohled do okolní krajiny průběžným vikýřem po obou stranách sedlové střechy a prostorem kryté terasy, z níž je impozantní výhled na středověký hrad. Objekt špejcharu byl nahrazen dřevostavbou s novou funkcí – saunou s příslušenstvím a garáží.

EXTERIÉR

Vnější podoba domu je inspirována archetypem stodoly se středním průjezdným traktem. Průjezd však nahradil průzor díky velkorysému prosklení fasád. Pro vnější vzhled byly použity přírodní materiály, které přirozeně splývají s okolní přírodou a komunikují s památkově chráněným hradem. Tvoří je střešní krytina ze štípaného dřevěného šindele, fasáda „stodoly“ z probarvené omítky, fasáda špejcharu z dřevěných prken a chodníky z prken a pískovcových bloků.

INTERIÉR

V interiéru se snoubí původní motivy – například dřevěný krov s nově vloženými. Cílem bylo nalezení rovnováhy mezi jednotlivými prvky, materiály (dřevo, kov, sklo) a barvami (studené a teplé tóny). Skleněné zábradlí galerie a schodiště umocňuje průhled domem. Nábytek interiéru byl realizován na míru dle návrhu architektů.

(Zdroj: Architektonický atelier ASGK Design)